Executives’ Global Network Sverige AB

AKTUELLT

Twitter

Har du koll på en av vår tids största välfärdsutmaningar – psykisk ohälsa?

Visste du att 40 procent av alla sjukskrivningar som är registrerade hos Försäkringskassan beror på psykisk ohälsa? Att var tredje person någon gång under livet drabbas och att kostnaden uppskattas till cirka 70 miljarder kronor per år? Men med rätt insatser i god tid finns stora möjligheter att komma tillbaka relativt snabbt. Du som chef har ett stort ansvar och chansen att påverka positivt på din arbetsplats!

Hur skapar man tid för att motionera sitt nätverkande?

EGN Magazine haffade Ann Keve Isaksson för att få några tips och tricks om hur man kan bli bättre på att få in nätverkande i livspusslet. Sammanlagt har Ann jobbat med nätverk i över 12 år, idag arbetar hon som affärsutvecklare på EGN Sverige och dessförinnan kommer hon från rekryteringssidan på nätverket Agentum.