Executives’ Global Network Sverige AB

Aktuellt

Vilka är vinnarna?

Jag påstår att chefer är bra på att dra slutsatser. Är bra på att komma med förslag på vad som skall göras – men är riktigt dåliga på att utveckla genomförandedrivna och snabbfotade organisationer.

Twitter

Instagram