maj 2017

Frukostseminarium -Så skapar man en innovationskultur

Att attrahera framtidens medarbetare kräver andra drivkrafter än tidigare. Företag måste bli hållbara organisationer och skifta från fokus från avkastning till ett starkt gemensamt syfte och en vision för den verksamhet man arbetar i. 

Under en späckad timme berättar Pernilla Dahlman, Årets VD 2015, hur man bygger en organisation och innovationskultur för att möta den förändring i marknad som digitalisering och ökad kundmakt medför.

Vilka är vinnarna?

Jag påstår att chefer är bra på att dra slutsatser. Är bra på att komma med förslag på vad som skall göras – men är riktigt dåliga på att utveckla genomförandedrivna och snabbfotade organisationer.