augusti 2017

Jag nådde glastaket

Jag har alltid tagit mycket ansvar, alltid mer än jag behöver, men det är nog först här i Tyskland som uppskattningen finns där fullt ut. Att vara inkluderad, istället för exkluderad, gör en oerhörd skillnad på många olika sätt.

Intryck från Almedalen

EGN fanns på plats i Almedalen för att dela våra bästa nätverkstips, skapa intressanta möten mellan människor, nätverka, lyssna, hämta inspiration och fika! EGN Magazine haffade Ann Keve Isaksson, Business Development Manager på EGN, och ställde några frågor om hur det var på plats.

Frukostseminarium - GDPR

GDPR ställer utmanande krav på behandling av personuppgifter, dvs i princip all information som kan hänföras till fysiska personer. Kraven är av såväl juridisk, som teknisk och organisatorisk karaktär, vilket gör att de flesta företag står inför mer eller mindre utmanande omställningsprocesser. Följer man inte GDPR riskeras en straffavgift på upp till 4 % av omsättningen eller 20 000 000 Euro. Många företag har påbörjat processen att anpassa sig, medan vissa fortfarande undrar var de skall börja.