Intryck från Almedalen

EGN fanns på plats i Almedalen för att dela våra bästa nätverkstips, skapa intressanta möten mellan människor, nätverka, lyssna, hämta inspiration och fika! EGN Magazine haffade Ann Keve Isaksson, Business Development Manager på EGN, och ställde några frågor om hur det var på plats.

EGN delade ut ”nätverkskort” i Almedalen. Korten innehåller tips på hur man enkelt kan starta en konversation med någon man inte känner. På kortets baksida finns öppningsrepliker som skrapas fram på samma sätt som man kan skrapa en lott. Exempel på hur man kan öppna upp för samtal är att helt enkelt ställa frågan: Är det ledigt här? Eller: Vilka fake news har du hört idag?

Vad tog du med dig från Almedalen i termer av hård kunskap och analys? 

På ett event med +4000 programpunkter gäller det att sålla, så redan i ditt urval gör du en bedömning av vad du tycker verkar vara intressant och vill veta mer om… Jag valde att fokusera på:

AI och automatisering: Det är viktigt att komma ihåg att det inte nödvändigtvis är jobb som försvinner med automation, utan arbetsuppgifter. AI är inte bra på oförutsägbart arbete eller att leda andra, så människornas arbete omorganiseras till exempelvis förhandling, mentalt stöd etcetera. När AI tar en större plats i företagen, kommer den etiska och moraliska kompassen att bli allt viktigare. Kanske är det dags att införa en Chief Ethic Complicance Officer i ledningsgruppen

Innovation och ständigt lärande: Lekfullhet och att våga är nyckeln till att lyckas i vår otroligt snabbföränderliga omvärld. Var djärv i ditt ledarskap, våga testa nytt, företag och organisationer skulle tjäna på att titta på hur man arbetar med systematiskt experimenterande inom exempelvis den naturvetenskapliga forskningen. 

Ledarskap: Kanske inga direkt nya insikter, men bra påminnelser om att det humanistiska bildningsarvet är viktigt om du vill vara en framgångsrik ledare. Relationer är det viktiga för att lyckas och hålla, så se till att skapa bra nätverk! Håll koll på din inre kompass.

Riskkapital, fintech och kvinnor: Många diskussioner kring detta och den skeva fördelningen av riskkapital till kvinnor respektive män. Majoriteten av allt riskkapital går till män, branschen domineras av män. Panelerna talade bland annat om ”deal find” istället för ”deal flow”, att leta investeringsobjekt bortanför Stureplan – utanför Stockholm, undervärderade bolag drivna av kvinnor eller entreprenörer med invandrarbakgrund. Man uppmanade också kvinnor som kanske gjort en bra karriär och har lite kapital att faktiskt investera det i en start-up.

Hur tänkte du kring nätverkande, hade du en strategi sedan innan, eller improviserade du från tillfälle till tillfälle på plats?

Det spännande med Almedalen är just tillgängligheten till människor – det är bara att börja prata med den som står bredvid dig, vara nyfiken och intresserad.  Innan jag åkte berättade jag för mitt nätverk att jag skulle vara på plats, jag lade ut det i sociala medier och hörde av mig till vissa kontakter direkt. Jag såg också till att bli inbjuden till de slutna sammankomster som jag trodde skulle vara intressanta arenor för mig. EGN ordnade under tre kvällar en öppen middag för de medlemmar och andra nya bekantskaper som var på plats, det blev lyckade och uppskattade möten med intressanta diskussioner och högt i tak. Det är högst troligt att några av mina möten kommer att resultera i samarbete i någon form – nya medlemmar, föreläsare till våra seminarier, inspiration…

Vilka arrangörer gjorde störst intryck på dig?

Google hangout – Google hade en generös innergård där man kunde hänga, dricka kaffe, ladda mobilen och lyssna till olika seminarier. En perfekt mötesplats som uppmuntrade till nätverkande!

Vilket är ditt tips på hur man som besökare får ut mest av Almedalsveckan? 

Planera vilka seminarier du vill gå på i förväg – du blir lätt överväldigad på plats. Lämna utrymme för spontanitet – du stöter på någon i glasskön som är på väg till ett seminarium som visar sig vara det mest spännande på hela veckan :)