Emma Wrege

Titel: 
Försäljningschef
Företag: 
Varberg Energi AB

Stora utmaningar under senaste tiden har varit att identifiera och ta fram nya tjänster som våra kunder vill ha nu och i framtiden. Energimarknaden förändras kraftigt och påverkas såklart av de låga energipriserna. Vi behöver därför ställa om vårt produkt- och tjänsteutbud så att våra kunder tycker att vi är attraktiva även i framtiden. Vi har också fått ett mycket stort fokus på utbyggnaden av fiber och vårt stadsnät, som medfört en fördubbling av säljmålen. Detta kräver jättemycket av personalen, och vi har jobbat mycket med att hitta nya arbetssätt både på säljavdelningen och utföraravdelningen.

Jag har haft stor nytta av mina träffar med de andra i mitt nätverk. Vi diskuterar aktuella utmaningar och kommer med input till varandra. Ofta kan det vara så att även om vi verkar i helt olika branscher så står vi ändå inför liknande frågeställningar eftersom vi har samma roll. Det tycker jag är en bra styrka i nätverket och ger en trygghet i mitt eget ledarskap.

Vi har ibland tagit in externa föreläsare i aktuella frågor som alla brottas med, som försäljning i andra kanaler och digitalisering, detta har jag också uppskattat mycket.

Fördelen med EGN är att vi är en liten mindre grupp, och att alla prioriterar dessa träffar. Vi har kommit varandra nära och litar på varandra i gruppen. Vissa frågor är bra att bolla med någon utanför sin egen organisation. Dessutom kommer jag ofta tillbaka med nya idéer som jag kan jobba vidare med.

Emma Wrege, Försäljningschef på Varberg Energi sedan drygt tre år tillbaka. Varberg Energi har ca 100 anställda och jobbar med el, värme, gas, energitjänster/nya tjänster och stadsnät/ bredbandstjänster. Jag har varit medlem i EGN i snart två år.