Vi gör varandra bättre

Som företagsledare eller specialist lämnas du ofta ensam att besluta om större strategiska och organisatoriska förändringar, detta samtidigt som du ska utveckla dina ledaregenskaper och din fackkompetens.
Bli en del av ett professionellt nätverk och få tillgång till ett förtroligt forum där medlemmar kan hjälpa varandra att möta utmaningar, lösa problem och identifiera möjligheter.

Med stöd från ett professionellt nätverk får du möjlighet att utbyta erfarenheter på en hög professionell nivå samtidigt som du stärker och utvecklar dina förmågor inom ledarskap eller ditt specialistområde.

  1. Personlig matchning: Våra nätverksgrupper är noggrant sammansatta utifrån medlemmarnas professionella profil. Detta säkerställer relevant input från personer på liknande chefsnivå inom ditt område, samtidigt som konkurrens- eller leverantörsförhållanden undviks.
  2. Förtroligt forum: Din personliga EGN-grupp utgör ett förtroligt forum där alla idéer och utmaningar kan diskuteras med dina nätverkskollegor på samma professionella nivå. För att säkerställa förtroligheten tillåts inga konkurrenter eller affärspartners ingå i samma nätverksgrupp.
  3. Professionell facilitering: Alla våra nätverksgrupper leds av professionella och erfarna nätverksledare som faciliterar grupperna. De säkerställer även att dialogen är värdeskapande och fokuserar på professionell utveckling - både på och mellan mötena.
  4. Global gemenskap: Som medlem i EGN får du direkt tillgång till chefer, ledare och specialister i större delen av världen genom vårt Members’ Universe online. Här kan du ställa frågor, delta i diskussioner och nätverka med över 14 000 medlemmar från 15 länder.

10 anledningar att gå med i EGN

EGN erbjuder en unik möjlighet att arbeta på djupet med din personliga ledarskapsförmåga, samtidigt som du utökar din verktygslåda och vidgar dina perspektiv, både personligen och för din verksamhet.

Ett globalt professionellt nätverk

Ett globalt professionellt nätverk

Ett förtroligt globalt nätverk där alla delar ambitionen att hjälpa varandra att bli bättre - varje dag.

Välmatchade grupper

Välmatchade grupper

Din nätverksgrupp sätts samman av erfarna nätverksrådgivare. Vi tittar bland annat på erfarenhet, yrkesroll, strategisk nivå och spetskompetens för att skapa välmatchade grupper. 

Members’ Universe

Members’ Universe

En digital plattform med 14 000 experter, en global frågefunktion, tillgång till din EGN-grupp och ett e-boksbibliotek. 

Faciliterade nätverksmöten

Faciliterade nätverksmöten

Fyra till sex möten per år, med teman som gruppen väljer, och aktuella frågor som rör just er. Nätverksgrupperna leds av certifierade, erfarna och kontinuerligt utbildade nätverksledare.  

EGN Sparring partner

EGN Sparring partner

Vi erbjuder dig som medlem ytterligare personligt stöd när du behöver hjälp att ta rätt beslut. Från och med år två får du möjlighet att diskutera din fråga på djupet med en sparringpartner. 

Mellan-jobb-medlemskap

Mellan-jobb-medlemskap

Om du förlorar eller lämnar ditt jobb, kan du som medlem behålla ditt professionella nätverk i ett år och fortsätta i din grupp till en lägre avgift – just när du verkligen behöver ditt nätverk.

Väx med nätverket

Väx med nätverket

När du utvecklas i din professionella roll kan även dina behov förändras. Då kan du som EGN-medlem matchas in i en annan nätverksgrupp som bättre passar dina aktuella utmaningar. 

Exklusiva seminarier, event och inspiration

Exklusiva seminarier, event och inspiration

Vi ordnar regelbundet seminarier i Stockholm, Göteborg och Malmö kring aktuella teman för att engagera, inspirera och bidra till utbyte mellan nätverksgrupper. Du får även inspiration genom nyhetsbrev och podcast. 

EGN Insights och artiklar

EGN Insights och artiklar

Du får tillgång till EGN Insights och andra artiklar, som bland annat baseras på goda exempel från medlemmar och våra nätverksgrupper. 

Affärsnytta

Affärsnytta

EGN är ett kompetensnätverk där gruppens medlemmar skapar värdet. Man kan säga att du får tillgång till ett kvalificerat bollplank med stor erfarenhet, genom din grupp. Du kan också komma i kontakt med EGN:s 14 000 globala medlemmar genom Members' Universe.

Följ oss på sociala medier