Det ängsliga samhället

Talare: Anders Parment

Samtidigt som transparensen ökar och kraven på autenticitet och hållbarhet är större än någonsin, blir individer alltmer krävande och påfrestande som kunder. Hur påverkar det organisationer och deras medarbetare? Under en intensiv timme får vi höra forskaren Anders Parment föreläsa om det han kallar Det ängsliga samhället. 

Trendforskare är överens om att digitalisering, urbanisering och individualisering i grunden förändrar villkoren för att vara framgångsrik, oavsett om det gäller konsumentprodukter, B2B, offentlig sektor eller civilsamhället. I detta är en viktig fråga hur man utvecklar strategier för att medarbetare ska trivas, och samtidigt prestera bra. Under seminariet skildras de här frågorna och vi får exempel på framgångsrika tillämpningar i olika sammanhang.

Anders Parment är forskare, författare och rådgivare åt näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället. Han har skrivit boken ”Det ängsliga samhället – 10 problem och 5 lösningar” tillsammans med Anna Dyhre (Lava Förlag). Båda skriver krönikor och rör sig mycket i samhällsdebatten.

Anmälan
Eventet är främst öppet för våra medlemmar och inbjudna gäster kontakta Ann Keve (ann.keve@egn.se) om du vill komma.

Värd

Följ oss på sociala medier