Social innovation

- samhällsutmaningar som drivkraft för innovation och tillväxt

Världen står inför stora komplexa utmaningar som handlar om alltifrån klimat, arbetslöshet, integration, psykisk ohälsa till stads- och landsbygdsutveckling. Kraven ökar på alla organisationer att vara hållbara, att ta ett samhällsansvar –­ en nödvändighet för att vara relevant. Så frågan vi alla behöver adressera är: hur kan vi använda vår kompetens och göra gott – både för affären och samhället för att framtidssäkra oss och vara relevanta? Idag handlar det om att vara bäst för världen inte bäst i världen! Detta och mera får vi höra Anna Landeborg från Social Innovation Summit tala om under en späckad morgontimme.

anna_landeborg.png

Det finns ingen sektor som på egen hand kan lösa komplexa samhällsutmaningar. Många organisationer engagerar sig därför på helt nya sätt och i nya konstellationer för att utveckla samhället och hålla jämn takt med de förändringar vi ser i världen. Det är här social innovation och samhällsdriven innovation kommer in – ett breddat innovationsbegrepp som allt fler organisationer nu integrerar i sin kärnverksamhet.  Men vad är egentligen social innovation och vilken roll spelar den i samhället idag? Vad finns det för konkreta exempel och vad kan man göra i sin egen organisation för att vara en del av en hållbar samhällsutveckling? 

Anna Landeborg ansvarar för Social Innovation Summit, Nordens största innovationsarena för social hållbarhet och samhällsinnovation. Hon har sin bas på Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö universitet som är den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och socialt entreprenörskap och finns etablerat vid sex lärosäten. Anna har lång erfarenhet från privat sektor som konsult inom förändringsledning, konceptutveckling, utbildningsdesign och är certifierad processledare.

Eventet vänder sig främst till våra medlemmar och inbjudna gäster. För mer information och om du vill reservera en plats, kontakta ann.keve@egn.se.

Värd

Följ oss på sociala medier