Strategisk improvisation

Ledarskap och kommunikation i en föränderlig värld

Välkommen till ett seminarium om strategisk improvisation, ett nytt sätt att tänka för ledare som behöver agera i takt med sin omgivning. Det görs genom att koppla samman omvärldstrender, ledarskapsforskning och musikalisk improvisation med intervjuer med framgångsrika ledare och samhällsaktörer som lärt sig improvisera strategiskt. Målet är att skapa ett nytt mindset för vår tids ledarskap. Ett mindset som utgår från förmågan till strategisk improvisation: att lyckas balansera ordning och kaos, konstanter och förändring, tillit och mod och att lita på sin inre kompass.

Katarina Gentzel Sandberg finns till vardags på Gullers Grupp och har arbetat med strategisk kommunikation de senaste 25 åren i alla möjliga roller och branscher. Tillsammans med Jesper Falkheimer, professor i strategisk kommunikation, har hon skrivit två böcker om strategisk improvisation. Den första kom 2017 och har fokus på effektiv kommunikation, den andra släpptes i april 2019 och handlar om  strategisk improvisation och ledarskap. På seminariet delar hon med sig av det bästa från båda böckerna.

T0I0732fargklar.jpg

Anmälan
Eventet är främst öppet för våra medlemmar och inbjudna gäster. Om du skulle vilja komma, kontakta Ann på: ann.keve@egn.se

Värd

Följ oss på sociala medier