18 January 2020

5 sätt att medla i en konflikt

5 sätt att medla i en konflikt

Dags att göra något åt den besvärliga situationen på jobbet? Här kommer fem sätt som hjälper dig att medla i en konflikt. Ingen konfliktstil är fel i sig, men de ger mycket olika resultat.

Dominans – fokus på kamp och inte på att vara inlyssnande. Metoden behövs vid en akut situation (brand, ett barn springer ut i vägen) eller vid till exempel en snar deadline. Det är viktigt att du i efterhand pratar med de involverade, lyssna in dem och berätta varför du agerade som du gjorde. Använder du ofta denna metod kan du uppfattas som osympatisk.

Anpassning  – är motsatsen till den dominanta metoden där det görs tid för lyssnande. Att anpassa sig kan vara att hålla med, erkänna fel, vara osjälvisk, låta andra ta ansvar och fatta sina egna beslut, sudda ut skillnader eller att lyda någon annan. Anpassning är vanligast när sakfrågan inte är av yttersta vikt och relationerna upplevs viktiga. Att återkommande anpassa sig kan innebära att man är konflikträdd och inte vågar sätta gränser.

Undvikande – här tillgodoses inte någons behov.  Konflikten tenderar också att eskalera när någon ”agerar otillgänglig”. Det enda konstruktiva med stilen är att den skapar en tillfällig konfliktpaus från hetluften, för att få tid att tänka igenom nästa steg.

Kompromiss – båda parter får rätt, till viss del. Det positiva med en kompromiss är att den kan ske någorlunda snabbt och upplevas som rättvis. Utmaningen är att man kan missa underliggande problem utöver själva sakfrågan och i slutändan kan båda parter känna sig lika missnöjda, med hög risk att en konflikt blossar upp igen.

Samverkan – en win-win, där alla blir nöjda. Här tar man itu med konflikten på djupet och vägen dit kan vara lång. Stilen ger hållbara lösningar och rekommenderas vid komplexa problem och där relationerna är av högt värde.

Läs även Konfliktexperten: Så löser du bäst en konflikt

Fotnot: Artikeln bygger på en intervju med konfliktexperten Erik Lorinder samt www.hanterakonflikter.se 

Följ oss på sociala medier