4 January 2019

5 trender bland svenska chefer under 2018

5 trender bland svenska chefer under 2018

Vi mötte Daniel Stenmark, vd för Sveriges största chefsnätverk EGN, för att höra vad som utmärkt året som gått bland Sveriges chefer och ledare. Ett samtal om att levla sig, om större utsatthet, information priority och det växande värdet i det mindre forumet.

1 Fler möjligheter – men större utsatthet
Vi ser att chefer blir allt mer högpresterande, men utsätts också för en allt högre press. Senast i förra veckan mötte jag ett flertal chefer i olika befattningar som talade om skillnader de iakttagit under de senaste 5-10 åren i sina chefsroller. De uttryckte alla att jobbet har blivit roligare och inneburit mer flexibilitet, men samtidigt har förväntansbilden på chefen blivit allt mer ambitiös. Idag förväntas du som chef leda agilt, vara en stark kulturbyggare, vara innovativ och ha god koll på digitalisering, vara inlyssnande och lysande kommunikatör och en visionär ledare – helt enkelt en betydligt mer mångfacetterad roll än tidigare.
Så samtidigt som många chefer vittnar om att man är högpresterande i sin roll växer stressen. I höstas visade en undersökning tidningen Chef gjort att 7 av 10 chefer beskriver ohanterliga stressnivåer i sin vardag. I en växande utsatthet är det viktigt att inte isolera sig, utan tvärtom försöka begränsa ensamheten och faktiskt prioritera tid för reflektion, egen och tillsammans med andra chefer.

2 Att leda med ditt hela jag
Det autentiska ledarskapet efterfrågas alltmer. Det är inte hälsosamt att gå in med hela privatlivet i sin ledarroll, men det är inte heller hållbart att försöka leva och leda i ett ”vakuum” från din resterande del av ditt liv; du behöver ”leda med hela ditt jag”. Det gäller att visa att man är trovärdig som chef och människa och lever sitt liv som man lär. Du behöver helt enkelt visa att du är på riktigt, i en tid där skiljelinjerna alltmer suddas ut mellan personen du är på arbetet och under din fritid.

3 Det personliga mötet fortfarande mest kraftfullt
Vi kan numera ersätta en del transaktionella möten med den digitala teknik som ständigt förfinas – men ännu kan ingen digital dialog ersätta det personliga, fysiska mötet. Forskning visar att ju mer tillit man upplever i ett möte, desto mer effektiv kan man också vara. Det är så mycket som sker i det personliga mötet som hjälper oss i vår kommunikation att nå varandra och bygga förtroende där mycket sker utan att vi kanske reflekterar över det. För att bara nämna ett par exempel så talar vi ett kroppsspråk som innefattar hela kroppen, vi kommunicerar genom skiftningar i huden, utsöndrar hormoner och sinnesstämningar skapas i rummet som vi än så länge inte kommer i närheten av i det digitala mötet. Det är när vi når varandra i ett djupare förtroende som vi kan bygga co-reaction tillsammans, sparras och utbyta idéer och erfarenheter.

4 Det livslånga lärandet
Det talas alltmer om det livslånga lärandet – och som chef behöver du ha en strategi för hur det ska ske, då det tyvärr inte händer av sig självt. Idag talar vi om att ”levla” oss själva, ett uttryck lånat från gamingvärlden som handlar om att uppgradera sig, genom att uppgradera sina verktyg och sin förmåga för att stå i ständig utveckling genom livslångt lärande.
Hur nyfiken du än må vara på ny kunskap och andras perspektiv, är det lätt att drunkna i det stora informationsflödet. Det sägs att vi endast kan tillgodogöra oss cirka två procent av den kommunikation som kommer i vår väg, och därför blir information priority allt viktigare. Som chefer behöver vi hjälp med att sålla och sortera information, vilka trender som är värda att ta del av och så vidare. Här blir ett bra nätverk en avgörande faktor, då vi saknar tiden att göra rätt urval själva. 
Ett exempel som vi är oerhört glada över att kunna bidra med till svenskt näringsliv, är vårt samarbete med Harvard Business Publishing. De tog kontakt med EGN just med anledning av hur vi arbetar med livslångt lärande i en miljö av nätverksgrupper. Som resultat kan vi redan i vår erbjuda chefer material och forskning från Harvardprofessorer, världsledande content-providers i sitt slag, allt i svensk nätverksmiljö. Det ska bli mycket intressant att följa dessa chefers utveckling som blir del av programmen EGN Executive program och EGN Leadership program.

5 Värdet i ett mindre forum
Vi har sett en folkrörelse i Sverige med hälsan i fokus, vilket är fantastiskt. Vi behöver dock tänka på hela människan för att må bra som ledare och utvecklas. I snabbt växande takt ser vi nu hur medvetenheten och förståelsen ökar kring människans behov av reflektion, och tid att reflektera högt tillsammans med andra. Frågan är inte längre huruvida man ska vara med i ett nätverk, utan vilket värde man söker och vad man därefter väljer utifrån det. Det räcker idag inte med inspiration i den större samlingen i till exempel en föreläsning – människor förstår vikten av och värdesätter allt mer  ett mindre forum där man får vara interaktiv i en innovativ miljö med förtroliga samtal. Man kan inte längre tala om nätverkande som en fluga, behovet växer hela tiden. Ska du vara en chef att räkna med i framtiden behöver du ha ditt nätverkande på plats.

Följ oss på sociala medier