3 May 2019

Alltför höga krav kan skada ditt team

Alltför höga krav kan skada ditt team

Studier visar att 35 procent av alla ledare misslyckas på grund av för högt ställda krav. Medan du som chef tror att du driver dem till att prestera maximalt och därmed utvecklas, kanske du tvärtom stjälper dem så att de misslyckas. Prestationsinriktade ledare tenderar nämligen att vara kroniskt missnöjda. I denna artikel från Harvard Business Review skriver ledarexperten Ron Carucci om hur du som starkt driven chef undviker att dina höga ambitioner inte motarbetar dig - utan istället får med dig teamet.

Do you prefer setting high goals for what you and your employees should achieve in your business, to ensure a minimum of quality within a given area? Have you thought about what constant unattainable demands do to your coworkers’ job satisfaction? Harvard Business Review shares what high expectations can do to your team and what you can do about it.

Download the article here (the article is in English)

Följ oss på sociala medier