4 January 2019

Är du CXO och söker sparring och kunskap i världsklass?

Är du CXO och söker sparring och kunskap i världsklass?

EGN EXECUTIVE PEER GROUP

Under våren sätter vi samman en ny nätverksgrupp för dig som CXO med stort strategiskt ledarskap i din organisation. Genom vårt nya samarbete med Harvard Business Publishing har vi skapat en unik kombination av nätverkande, lärande och tillämpning, där du kan tillgodogöra dig kunskaper på MBA-nivå av professorer från Harvard. Du får nya insikter och verktyg som du genom dialog och reflektion med likasinnade sedan applicerar i din egen organisation samt får del av den senaste forskningen kring ledarskap och organisations- och verksamhetsutveckling. I programmet ingår bland annat:

  • Välmatchad nätverksgrupp med cirka 20 chefer
  • 5 nätverksträffar med livesessioner med Harvardprofessorer
  • Årligt certifikat från EGN och Harvard Business Publishing
  • Nätverksmiddag med hotellövernattning
  • 5 moduler per år á 5 timmar
  • Fördjupningsmöjligheter i olika ledarskapsmoduler

”Det här är en utmärkt arena för den som vill bredda sitt nätverk och utvecklas tillsammans med andra likasinnade inom professionen, genom ett generöst utbyte av erfarenheter och kunskap. I nätverket och på nätverksmötena kan man tanka inspiration, få nya insikter, pröva idéer och få stöd i konkreta utmaningar.”
                                            - EGN-nätverksledare 

Intresserad av att ansöka? Läs mer här och kontakta nätverksrådgivare Daniel Humble för mer info på +46 76 310 56 88 eller daniel.humble@egn.se

Följ oss på sociala medier