22 May 2017

Camilla Eriksson - Låt oss våga släppa fram modiga ledare!

Samhället utvecklas, barnuppfostran förändras och naturligtvis gör så även ledarskapet - och tur är väl det det. Vi behöver ett utvecklande ledarskap och att tro att ledaren vet mest är sedan länge förlegat.

I ett nätverk jag är med i diskuterade vi för ett tag sedan huruvida olika generationer behöver olika typer av ledare. Vi pratade om hur ledarskapet sett ut historiskt och var väl överens om att det skiftat över tid. Ledarskapet har skiftat, men med rätt egenskaper så fungerar ett visst ledarskap för alla – oavsett generation. Jag tror alla ledare kan hålla med om att kunskapen inte finns hos oss, utan hos våra medarbetare. Om vi inte lyckas få med oss deras kunskap i vårt beslutsfattande, kommer vi inte heller att kunna fatta de mest optimala besluten. 

Hur får vi våra medarbetare att dela med sig av sina kunskaper?
För mig finns bara ett sätt och det är att skapa tillit. Hur får vi då våra medarbetare att känna tillit? Det handlar om mod. Att vara så trygg i sig själv att man vågar lova var vi kommer att vara och vilka mål vi kommer att nå -  inom en specifik tidsram. Att staka ut vägen dit på ett tydligt sätt, att vara konsekvent och att våga vara ärlig i sin kommunikation. Att skapa ett strukturerat sätt att kommunicera, att använda flera olika kommunikationsformer och att arbeta med flera sinnen i sin kommunikation skapar tillit.

När man blir sedd tänjer man på gränser för att leverera
Att gå igenom kontoret på morgonen och se, prata lite och känna på stämningen gör att jag omgående kan känna om allt är rätt eller inte. Att se ett avvikande beteende hos en medarbetare, får mig att direkt ta in den medarbetaren i ett enskilt rum och lyssna av. Att ställa rätt frågor fungerar som en knapptryckare och att få ut frustrationen är en av nycklarna bakom tillit hos varje enskild medarbetare. När man vet att man blir sedd, så vågar också de allra flesta tänja på sina gränser för att leverera. Om ens ledare finns där för en, så vill man oftast ge tillbaka - och det gör man genom att leverera.

Vad är gemensamt för stora ledare?
Stora ledare har många följare. Att ha många följare gör att man blir en maktfaktor - och här har vi en utmaning. Om en ledare har modet och lyckats skapa tillit och engagemang – då har den garanterat många följare. I de fall den här ledaren inte finns tillräckligt högt upp i organisationen, så uppstår ofta en hotbild för de som är ovanför. Det krävs därmed att det finns en lyhördhet från toppen och neråt. Alla ledare kan inte vara stöpta i samma form, men låt oss våga släppa fram dessa modiga ledare och låta dem visa vägen. Nöjda, engagerade medarbetare ger nöjda kunder, som i sin tur ger mer pengar in till företaget.

När man tycker om människor så ser man till att ingen frustration existerar
För mig är det enkelt, men på samma gång svårt. Frustration och prestige är oerhört kostsamt för ett bolag. Trygga ledare som har förmåga till självledarskap är prestigelösa. Dessa ledare är reflekterande och inser sin egen begränsning, de vågar lyfta fram enskilda medarbetare som förstärker teamets förmåga att leverera. Den sista nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap är att genuint tycka om människor och att tycka om att se de omkring sig utvecklas. När man tycker om människor, så ser man till att ingen frustration existerar - för man har lärt sig att trycka på knappar och att våga ställa obekväma frågor.

Camilla Eriksson.jpg
Camilla Eriksson, Project Director Crew Operations Air Berlin och medlem i en av EGN:s Vice VD & Vice Presidents-grupper, har arbetat med förändringsledning under nästan hela sin karriär. På Medlemsbloggen skriver Camilla krönikor om ledarskap utifrån perspektivet ”Att våga är att vinna”, men också om livspusslet och förmågan att hitta sin passion som ger livet mening.

 

Följ oss på sociala medier