2 October 2018

"Chefer behöver kunna berätta den goda historien"

"Chefer behöver kunna berätta den goda historien"

”Storytelling är en av de viktigaste kompetenserna hos dagens ledare”. Det säger Peter Perceval, TED-talare och belgisk författare som hjälper chefer att berätta den goda historien. EGN har träffat honom.

Peter Perceval är chef för det belgiska företaget Inspiring Speech, där han tränar ledare att bli skickliga storytellers.
Han menar att den stora skillnaden ligger i om du som ledare forcerar, övertalar eller berättar:
- I storytelling delar du lärdomar både genom att visa på sårbarhet och bjuda på egna misstag. En bra berättelse skapas när en hjälte, till exempel företaget, går från ett problem till att hitta en lösning. Det är aldrig en rak linje och ska inte heller vara det, säger Perceval.

Han poängterar att många chefer felaktigt tror att det handlar om att övertala andra när de berättar en historia:
Genom att kalla en kampanj för en story, tror vissa att jobbet är klart. Men det är bara ett spel för gallerierna. Det är reklam, inte storytelling. Nyckeln ligger i att aldrig dölja dina misstag - annars kommer ändå ingen att tro på dig, säger han.

”Historien måste vara i ögonhöjd med de människor du vill fånga med historien”

Internets påverkan

Enligt Perceval har internet och efterdyningarna av den ekonomiska krisen förändrat hur vi ser på världen. Att kunna förmedla den goda berättelsen är idag därför en nyckelkompetens för företag och chefer. Eller borde i alla fall vara så, säger han:
- Internet har skapat en ny generation av medvetna konsumenter. Det brukade vara komplicerat att få ett paket från Australien till Europa. Nu är det ordnat genom två klick. Kommunikation har alltid varit viktigt, men det som vi nu upplever påverkar direkt både konsumenter och kunder - och det skapar ett behov av berättande, menar Perceval och fortsätter:

- Se till att du inte missbrukar berättelsen för att imponera och visa hur fantastisk du är. Historien måste vara i ögonhöjd med de människor du vill fånga med historien.

Dina val påverkar människors liv

Peter Perceval berättar hur han nyligen arbetade med förvaltningen för den stora hamnen i Antwerpen. Förvaltningen behövde genomföra ett nytt arbetsschema för sina 3 000 anställda, och sökte efter sätt att kommunicera detta.
- Förvaltningen hade många idéer som de ville bygga en historia på och berätta för de anställda. Men det var helt enkelt för många frågor som de inte kunde svara på - som nyckelfrågan varför det nya arbetsschemat var en så god idé, säger Peter Perceval:

- När människor blir en del av din berättelse blir det desto tydligare hur det inte går att pressa fram nya idéer utan att ha goda, tydliga argument framför sig. Därför behöver man ha flexibilitet i sitt berättande. Som uttrycket i den amerikanska armén lyder; ”inga planer överlever kontakt med fienden."

31-70 frågor

För att skapa den goda historien är det därför viktigt att du känner dina åhörare väl - och de frågor de kan förväntas ställa.
- Människor ställer vanligen mellan 31 och 70 frågor innan de litar på vad du säger. Inled därför din historia utifrån dina åhörares perspektiv med en välgrundad känsla av vilka frågor de kan tänkas ha. Det är också viktigt att du håller dig kortfattad. Faktum är att du borde kunna säga det du vill med en tweet, säger Peter Perceval och fortsätter:

- När det gällde uppdraget i Antwerpen insåg snart ledningen att arbetsplanen skulle påverka många medarbetares liv, så att vissa till exempel inte längre skulle kunna lämna sina barn till förskola och skola på morgonen. Vändningen låg just i att ledningen kunde se förändringen från medarbetarens perspektiv. Där föddes nya idéer på ritbordet kring kommunikationen av projektet.

Håll en dialog

Perceval uppmanar därför chefer att inte glömma bort att storytelling i mångt och mycket handlar om dialog:

- Medarbetarna kommer att lyssna på din historia, men de kommer också att svara med ett " ja, men ... ", för de vill veta hur dina planer kommer att påverka deras liv, säger han och betonar att för att fånga åhörarens intresse måste man se individen ur ett helhetsperspektiv.

- Hemligheten ligger mycket i att hela tiden se den hela människan när du använder storytelling, det vill säga se arbetstagarens liv utanför jobbet likväl som det professionella livet. Därför blir frågor som vad de tycker om att äta, dricka eller göra på helgen oerhört viktiga. Först när du vet vad de värdesätter, vet du vilken berättelse du ska dela.

Mer om Storytelling: Microsofts Storyteller: ”låt kunderna vara era hjältar"

Följ oss på sociala medier