29 January 2018

Det finns inga genvägar

Vi är alla olika. En del älskar att sträcka sig mot det som ligger framför.  Andra vill ha fakta på bordet och en del trivs bäst i de trygga vattnen. En del är engagerade, andra är likgiltiga och en del sätter käppar i hjulet. Oavsett vem du är kommer du att mötas av förändringsvindarna som blåser kraftfullare än någonsin. Det kommer inte att duga att se på när de kommer – speciellt inte om du är ledare.

perspektivny.jpg

Skissen om ”mindset shift for organization transformation” engagerar. Jag håller med i det som beskrivs. De gamla principerna för verksamhetsstyrning med resultatfokus, hierarkier och kontroll kommer inte ha samma bäring som tidigare. Rötterna måste djupare för att klara det som ligger framför. Vi förbereder oss genom att tala om transformering och delar teorier om hur vi ska nå dit. Vår diskussion lever i två världar. Vi nickar instämmande att detta är vägen framåt, men i bakhuvudet molar en känsla av oro. Det finns inga genvägar. Allt handlar om beteenden.

Transformation måste gå på djupet. Den söker kraft i ”purpose” istället för pengar. Den tror att ägandeskap och att frigöra potential är viktigare än kontroll. Och den pekar på transparens och öppenhet som ledstjärna för trovärdigt ledarskap. De som kommer att lyckas i denna förflyttning är ledare som söker det genuina och som lärt sig att följa sin egen inre röst.

En annan dimension av transformering är den som talar om hur traditionella hierarkiska strukturer som t e x linjeorganisation, utvecklas mot nätverkande strukturer. Här sker stora förflyttningar redan idag och det är här matchen om snabbrörlighet kommer att avgöras. De som lyckas transformera sin organisation att verka harmoniskt i det tvärfunktionella, som utvecklar artificiell intelligens (AI), som låter de i organisationen som kan bäst få fria händer, som lär sig att använda nätverkandets strukturer för kunskapsdelande – kommer att öka sin innovationskraft. Det finns ytterligare en dimension här som inte skissen ”mindset shift” tar upp. Min övertygelse är att traditionella möteskulturer kommer att transformeras mot en större grad av facilitering, där tillit, dynamik och innovation får frodas. Tiden för avrapportering och vattentäta skott är förbi.

Transformering är ett kraftfullt begrepp som förpliktigar. Funderar på hur rustat svenskt näringsliv är, mentalt och kunskapsmässigt? Ett är säkert - det finns inga genvägar när beteenden ska förflyttas. Rötterna måste gå djupt och klara de starka vindarna. Funderar också på var genvägar kan uppstå och kan inte släppa tanken på gränslandet mellan ”vad” som ska göras och ”hur” det ska ske. Är det här vi tappar fästet och låter rötterna bli ytliga?

Följ oss på sociala medier