5 March 2018

EGN Sverige certifierat av Great Place to Work

EGN Sverige certifierat av Great Place to Work

EGN Sverige har återigen blivit certifierat av Great Place to Work® som en utmärkt arbetsplats. GPTW hjälper organisationer inom alla branscher att utvärdera och utveckla sin arbetsplatskultur.

Linda Löfman från Great Place To Work:

Denna utmärkelse är ett resultat av den mycket positiva medarbetarupplevelse som EGN Sverige skapar och den fantastiska insats de gör som arbetsgivare för att fortsätta bygga en tillitsfrämjande och attraktiv arbetsplatskultur.

Som grund för certifieringen ligger en medarbetarundersökning och en kulturinventering som tillsammans beskriver ”a great place to work” från både medarbetarnas och ledarnas perspektiv.

gptwförminskad.png

Följ oss på sociala medier