19 February 2020

Finns en etikkommitté för ert nya AI-initiativ?

Finns en etikkommitté för ert nya AI-initiativ?

Hur organisationer väljer att ta itu med partiskhet och rättvisa, styrning och användning av AI kommer att variera, men behovet av att skapa robust styrning kommer bara att öka för oss alla”. Det skriver Steven Tiell i Harvard Business Review, där han lyfter tre huvudområden att ta fasta på, för en god utveckling.

Det är inte ovanligt att nyhetsorganisationer ber om kommentarer och feedback från sina åhörare; tvärtom uppmuntrar de flesta numera till det. WITF-FM, en public service kanal för radio, tv och online nyheter i Pennsylvania, tar ett steg vidare och inkluderar följande rader över sina nyheter på nätet: "WITF strävar efter att ge nyanserade perspektiv från de mest betrodda källorna. Vi granskar ständigt fördomar eller antaganden i vårt eget arbete, och ber att du kontaktar oss om du ser att vi agerar fel.”

WITF har gått från en allmän inbjudan till att uppmuntra till engagemang. Deras inbjudan belyser en medvetenhet för risker med viss partiskhet i deras rapportering - och deras försök att undvika dessa.

Läs även: Crash course i Artificiell Intelligens

Ny sårbarhet med AI
Samtidens sårbarhet för partiskhet växer alltmer och kommer att öka i och med att användningen av AI växer och kommer att förekomma i princip överallt. De flesta av dagens AI-system är byggda utifrån maskininlärning, en teknik som använder någon av alla tusentals potentiella algoritmer för att upptäcka mönster i extremt stora mängder av data. På grund av den mänskliga partiskheten, snedställs dock exaktheten i de modeller som tas fram, och som egentligen borde kunna förutse framtida scenarier.

"Tänk dig en situation där AI-teknik uppfattas som orättvis eller felaktig. Kan skaparen hållas ansvarig? Finns det resurser för konsumenten i form av en ansvarig ingenjör, en intern styrelse eller till och med extern styrning?"

Vikten av värdeledd innovation
Allt fler organisationer som använder AI börjar inse vikten av starka, organisationsövergripande värden, för att främja och forma en ansvarsfull innovation framöver. Likt exemplet med WITF väljer många ledare att ta ett steg vidare i det säkra före det osäkra. Till exempel förespråkar Marc Benioff, grundare och co-CEO för Salesforce, att företag tar ansvar för hur de bidrar till samhället. En värdering som rimmar väl med deras företagskultur, där de valt att tillsätta två helt nya chefsroller: en Chief Equality Officer samt en Chief Ethical /Humane Use Officer, för att lyfta upp ansvaret att skydda bolagets värderingar till C-chefsnivå. Med ett starkt engagemang i hela organisationen kan man anpassa, distribuera och skala värderingslett beslutsfattande, vilket skapar stort förtroende för både interna och externa intressenter. Det här är grunden för en ansvarsfull organisation.

Läs även: Skapa bättre förutsättningar för innovation

Kan skaparen hållas ansvarig?
Men att upprätthålla en organisations värderingar över produkter och tjänster - särskilt när organisationer börjar använda AI för att fatta eller informera om beslut - kommer att kräva en stark intern styrning. Tänk dig en situation där AI-teknik uppfattas som orättvis eller felaktig. Kan skaparen hållas ansvarig? Finns det resurser för konsumenten i form av en ansvarig ingenjör, en intern styrelse eller till och med extern styrning?

Läs hela artikeln här.

This article is in English and is made available to you with compliments of Executives’ Global Network (EGN) for your personal use. Further posting, copying or distribution is not permitted.

Följ oss på sociala medier