18 March 2020

Ha "kritiska vänner" som du kan reflektera med

Ha "kritiska vänner" som du kan reflektera med

Många nya chefer är oförberedda på den utsatthet och ensamhet chefsrollen innebär. Ha "kritiska vänner" som chef som du kan reflektera med, uppmanar ledarpsykologen Gerry Larsson från Försvarshögskolan. 

När Previa, Sveriges största företagshälsa, nyligen presenterade sin årliga undersökning om chefers ohälsa var statistiken dyster. På sex år har antalet sjukdagar på grund av psykisk ohälsa gått från 28 till 78 sjukdagar per 100 chefer och år. Undersökningen omfattar 12 300 chefer i olika branscher över hela landet och visar också att psykisk ohälsa är den snabbast växande orsaken till sjukskrivning. 

Under 2014 hade kvinnor i chefsroller i genomsnitt 49 sjukdagar per år för psykosociala besvär, vilket ökade till 113 dagar år 2019. Även sjukskrivningar bland män i chefsposition ökar av psykosociala orsaker. I sina råd för att motverka den psykiska ohälsan rekommenderar Previa bland annat chefsnätverk för att bryta ensamheten och ”där det ges utrymme till konkret stöd och erfarenhetsutbyte”.

"I sin forskning har han sett hur många chefer är dåligt förberedda på det nya chefskapets ensamhet, utsatthet och svåra beslut"

Växande ensamhet bland chefer
Gerry Larsson är professor i ledarskapspsykologi vid Försvarshögskolan och har forskat kring chefers psykiska ohälsa. I sin forskning har han sett många chefer bli övergivna vid utsatta tillfällen av sin närmast överordnade och ledningsgruppen, där omgivningen försöker skydda sig själv och därmed inte ger den utsatta chefen det känslomässiga och moraliska stöd de bör ge. Här kan ett professionellt nätverk bli ett viktigt andningshål för att minska utsattheten och berika med givande relationer och värdefulla erfarenhetsutbyten.

Ha ”kritiska vänner”
Gerry talar om vikten av ”kritiska vänner” och ser att många chefer är dåligt förberedda på det nya chefskapets ensamhet, utsatthet och svåra beslut.

- Det går att förbereda sig, till exempel genom att rollspela olika scenarier. Då har du bättre möjlighet att hantera de olika situationer som kan uppstå, säger han till tidningen Chef & Ledarskap

Gerry Larssons forskning vänder sig främst till yrkesgrupper som regelbundet behöver fatta snabba och svåra moraliska beslut, vilka kan få förödande konsekvenser om något blir fel. Räddningstjänst, polismyndigheter, sjukvårdspersonal och socialarbetare, men också inom skolan. I ledarskapet kommer mycket ensamhet att behöva hantera. Ett klokt sätt att minska den ensamheten är att reflektera tillsammans med andra, menar Gerry Larsson. I hans forskning har han undersökt värdet av chefsgrupper där han satt samman grupper på 7-10 personer på liknande beslutsnivå men som inte arbetar nära i det dagliga arbetet. I sina testgrupper möttes grupperna en gång i månaden under ett år. Resultatet har varit mycket gott.

Han menar att för nya ledare finns det mycket att vinna genom att omge sig med fler kritiska vänner som bollplank och ökad reflektion:

- Det bör vara någon som är någorlunda ärlig om vad den tycker om ens göranden, så att man inte bara är omgiven av ja-sägare.

Ensamhet på flera plan
Daniel Stenmark är vd på chefsnätverket EGN där han även faciliterar flera nätverksgrupper. Han möter dagligen chefer från privat och offentlig sektor och håller med om att dagens chefer befinner sig i en alltmer utsatt sits.

Vilken typ av ensamhet ser du att chefer möter idag?
- Jag brukar tala om tre sorters ensamhet. Till att börja med är det du som chef som bär det givna ansvaret på dina axlar i slutet av dagen. Hur välfungerande team du än har följer en ”ansvarsensamhet” där du står ensam ansvarig inför aktieägare, styrelse, ledningsgrupp och så vidare. Vidare finns det också en ensamhet på det sociala och gruppdynamiska planet, hur stor del du än är av teamet. Det tredje området är den ensamhet som skapas under mer pressade förhållanden, där du frivilligt eller ofrivilligt distanserar dig från omgivningen för att kunna fokusera. Den viktiga mjukvaran och fingertoppskänslan kommer helt enkelt i kläm under stressen och påverkar därmed även relationerna.

Hur ser du konkret att nätverkande motverkar ensamhet hos ledare?
- Jag möter dagligen chefer och ledare som ser sitt nätverk som ett oumbärligt andningshål i vardagen. Befinner du dig i ledarskapsställning förväntas du alltid leverera på topp och du anses sällan bättre än din senaste leverans. I en nätverksgrupp kommer du såklart in med hela din kompetens, men istället för att ständigt förväntas prestera, får du ett sammanhang där hela tanken bygger på att alla delar med sig av sina erfarenheter och på så sätt berikar varandra. I en sådan typ av nätverksgrupp går du inte endast in med din profession, utan är ju där som hel människa, en förutsättning för att få ut det mesta av nätverkande. De som leder grupperna ser att ensamheten minskar betydligt i dessa förtroliga miljöer där cheferna kan bolla både tankar och känslor kring sitt beslutsfattande. De flesta medlemmarna väljer därför att vara med i sin grupp år efter år. Jag håller verkligen med Gerry Larsson om styrkan i att chefer kan provtrycka sitt resonemang med icke konkurrerande chefer bland ”kritiska vänner" innan de befinner sig i skarpt läge med sin egen styrelse eller ledningsgrupp. Det är en viktig del av våra nätverksmöten.

Läs också Vem vänder du dig till när det krisar?

Önskar du utöka ditt personliga och professionella erfarenhetsutbyte? Läs mer om EGN:s nätverksgrupper här och kontakta gärna nätverksrådgivare Fatima Dagdelen på +46 70 405 75 68 eller fatima.dagdelen@egn.se för mer information.

Följ oss på sociala medier