22 May 2017

Jan Liljero - Vilka är vinnarna?

Jag påstår att chefer är bra på att dra slutsatser. Är bra på att komma med förslag på vad som skall göras – men är riktigt dåliga på att utveckla genomförandedrivna och snabbfotade organisationer.

I Sverige satsas årligen miljardbelopp i projekt som skall leda till förbättringar. Investeringspengar avsätts, utredningar och analyser görs och beslutsunderlag presenteras. Kloka personer väger alternativen och tar beslut. Projekten drivs och det är mer regel än undantag att den ursprungliga tidsplanen eller den ekonomiska kalkylen revideras.

Olika forum diskuterar omvärld och strategier. De långsiktiga målen fastställs, strategierna formuleras och det kommande årets verksamhetsplan presenteras. Månaderna och året går snabbt och nu är det dags för nya strategidagar. Inte sällan konstateras att planerna varit för ambitiösa, att genomförandet varit för lågt och att det inför det nya året är viktigt att avgränsa.

Ledningsgruppen möts och följer upp beslutsprotokollet. Protokollföraren noterar punkter som inte är genomförda i tid och försöker, mellan alla bortförklaringar, förstå vad den verkliga orsaken är till att de inte är åtgärdade.

Avdelningen samlas till veckomöte och information blandas med avrapportering. Chefen gränsar till frustration när medarbetarna inte tagit egna initiativ till alternativa lösningar, när den tänkta inte fungerar.

Dagen börjar och listan med ”att göra punkter” görs klar. Ambitionen är att bara ha med punkter som är viktiga men inte bråttom -  men verkligheten är en annan. Brandsläckning eller sådant som bara ”måste” göras nu, tar över.

Mailboxen ökar i snabb takt. Kunder, leverantörer och medarbetare söker uppmärksamhet. Timmarna går fort och det är snart lunch. Stannar upp och funderar på hur att-göra-listan kan prioriteras om, eller så blir den liggande orörd.

Verkligheten är inte lätt. Parerandet för att få ihop ofta högt ställda ambitioner och mål med verkligheten är utmanande. Du som chef och ledare har ansvar för att utveckla en struktur – och kultur - som vakar över genomförandekraften i din verksamhet. Det är här slaget om framtiden står. De snabbfotade med genomförandekraft är vinnarna.

Jan Liljero är delägare och styrelseledamot i EGN Sverige.

Följ oss på sociala medier