21 November 2019

Kompetensutveckling med filosofin learn, share & apply

Kompetensutveckling med filosofin learn, share & apply

Nikki Fairfax, Customer Service Manager, sökte ett forum för ständigt lärande och valde en kombination av onlinestudier och sparring i grupp. Med filosofin learn, share & apply menar hon att den nya kunskapen hon tar in också kommer till användning - genom att hon först kan provtänka sina idéer i gruppmiljö innan hon går live med dem i sin egen organisation.

90 procent av Sveriges chefer önskar regelbunden kompetensutveckling. Ändå fick 40 procent aldrig möjligheten under det senaste året visar Chefs undersökning bland landets chefer. Anledning? Det vanligaste hindret som anges är att man inte tar sig tid att söka efter eller har svårigheter att hitta en relevant utbildning.

NIKKI FAIRFAX - PHOTO.png

Nikki Fairfax är Customer Service Manager på världens största sängleverantör, Tempur+Sealy, med arbetsplats Dan-Foam ApS på Fyn i Danmark. Född i London med en dansk mamma och australiensisk pappa och flytande i åtta språk, trivs hon i en internationell kontext. Hon insåg dock tidigt i karriären att för att få den kompetensutveckling hon själv behövde, var det upp till henne. Hon sökte sig till EGN, Europas största chefs- och kompetensnätverk, för ny inspiration och ett forum som skulle utmana henne utanför hennes egen kompetens och erfarenheter. Valet föll på Leadership Peer Group ett samarbete med Harvard Business Publishing and Learning och kompetensnätverket, som erbjuds för ledare i Sverige, Danmark och Belgien.

- Harvardmodulerna fångade mig. Jag blev faktiskt positivt överraskad av både utbudet, dess struktur och hur lättillgängligt det var. Det passar mig perfekt med ett webbaserat upplägg som jag kan gå igenom när jag känner att jag har tid. Häromdagen när mitt flyg var försenat gick jag igenom hela modulen i ämnet Career Management.

Nikki Fairfax fastnade för kombinationen av onlinestudier från Harvard och att få fortsätta med diskussioner och sparring i den lokala nätverksgruppen utifrån filosofin Learn, share & apply:

- För den som bara söker ett traditionellt alternativ men inte är beredd att investera och engagera sig, tycker jag att man ska leta efter något annat. Det här upplägget är ”cutting edge” på marknaden och kräver att du är beredd att intressera dig i andra människor för ett maximalt erfarenhetsutbyte och att du har ett eget driv för självstudier ett par timmar i månaden. Jag sökte själv en regelbunden kompetensutveckling som ändå gav mig flexibilitet och jag märker redan efter ett par månader att jag förändrats som ledare.

Utbildningen fokuserar på att ge ledare ett hållbart livslångt lärande och vänder sig till ledare mitt i karriären. Nikki berättar att de möts vid fem fysiska tillfällen per år, med en egen certificerad facilitator som förbereder samtalen med workshops, frågeställningar och övningar för att maximera gruppens sparring. Inför dessa möten behöver alla i gruppen ha gjort självstudier i två ämnen från onlineplattformen som de fortsätter att diskutera när de ses fysiskt. En viktig del, berättar Nikki, är tiden de har att provtrycka olika verktyg och scenarier för att kunna applicera vidare sina nya insikter i sin egen organisation.

Vilka fördelar får du av en lokal nätverksgrupp?

- Vi är cirka femton ledare i vår grupp och har matchats ihop utifrån vår strategiska höjd. Vi är från en rad olika branscher vilket jag först trodde skulle bli för spretigt. Där har jag helt tänkt om och tvärtom märkt att vår olika bakgrund gynnar våra erfarenhetsutbyten och har istället blivit en av våra stora styrkor i gruppen. Vi är olika, men har alla förmågan och viljan att kunna gå i någon annans skor när det krävs.

Hon tycker att hennes lärandekurva har vuxit stadigt och beskriver det som att hon under det senaste året gått från ett betraktande ”passagerarsäte” till att bli alltmer bekväm att även sätta sig i ”förarsätet” när de ses som grupp, en utveckling hon kan identifiera i hela gruppen:

- Jag har fått lära mig att pausa mitt ordinarie sätt att resonera och ta fram mitt mer innovativa jag när jag lyssnar och tar del av ämnen och erfarenheter med människor från andra generationer och branscher. Det har varit intressant att se hur mycket jag ändå har att bidra med. Det kräver förstås att jag är lite mer framåtlutad och engagerad eftersom jag inte kan köra på i vanliga tankebanor och det har sannerligen utvecklat mig.

Det händer något med oss som ledare när vi ser vår egen kompetens i ljuset av andra

Hur använder ni er av onlineplattformen från Harvard?

- Vi väljer tillsammans ut de ämnen vi som grupp ska studera och diskutera. Plattformen innehåller över 40 olika ämnen inom områdena Leading Yourself och Leading Others och här finns artiklar, filmer, case studies och övrigt material som jag personligen tycker är av världsklass. Varje modul är uppbyggd med liknande struktur vilket gör att det är lätt att navigera genom allt material.

Nikki menar att ämnena gjort direkt skillnad i hennes vardag och att både gruppen och modulerna fått henne att tänka helt utanför sin egen låda. Jag ber henne beskriva vad det senaste året med gruppen och Harvardmodulerna gett henne:

- Den har haft en väsentlig effekt på mig som ledare. För det första blir jag väldigt inspirerad av alla nya idéer och insikter jag får del av. Det krävs också att jag agerar på min nya kunskap och testar att applicera nya lärdomar och verktyg vilket gör att det jag lär mig också kommer till användning. Jag har det senaste året blivit mer handlingskraftig i min roll och är också tryggare i att mitt ledarskap även fungerar långt utanför min egen bransch. Jag kan tacka min nätverksgrupp för att jag har blivit betydligt bättre på att stanna upp och jag har blivit en mer reflekterande ledare. Det händer något med oss som ledare när vi ser vår egen kompetens i ljuset av andra.

Vill du veta mer om Leadership peer group och om ansökan? Kontakta Josefin Vikström för mer information på +46 70 228 95 42 eller josefin.vikstrom@egn.se

Följ oss på sociala medier