3 May 2018

Leder du genom frustration eller passion?

Leder du genom frustration eller passion?

Kan synas som en självklarhet att passion – det som får dig att glöda och uthålligt jobba framåt - är svaret. Men pass på. Jag möter alltför ofta ledare som ständigt går i ett missnöjets anda. Frustrerade över individers oförmåga att ta ägandeskap, projekt som aldrig tycks bli färdiga – eller den egna uppgivna frågan ”vad gör jag för fel?”.

En av de största orsakerna till ledares frustration sitter i den egna förväntansbilden. Ofta möter jag chefer som välformulerat talar om inriktningen och om vad som ska göras. Nu kryper verkligheten på. Verksamheten är för operativ och hinner inte med. Projekten som du initierat eller arbetar med, tenderar att aldrig få en bortre parentes.
Det adderas nya möjligheter. De olösta frågorna blir hängande i luften.

Ett annat mycket vanligt område för frustration är kvalitetsbrister som aldrig korrigeras. Organisationer som inte förmår att kvalitetssäkra processer utan lever med medarbetarnas dagsform, otydliga rutiner och släcker bränder kan framkalla ledare som i frustration bankar på sina medarbetare med känslokalla direktiv.  

Ofta möter jag organisationer där känslan är att det inte finns avgränsningar och fokus på det som är viktigt. Det föds ambitiösa projekt. Det utvecklas och verksamheten får det ena verktyget efter det andra. Medarbetarna hinner inte med och tillämpningen brister. Ambitiösa verksamhetsutvecklare undrar frustrerat om inte organisationen ser värdet. Bortglömt är allt tal om ”lean”.

Passion är kraftfullt och helt nödvändigt för ett framgångsrikt ledarskap.

Ytterligare ett område för potentiell frustration är vid kursändringar. Du behöver korrigera verksamhetens inriktning. Fokusera på ett annat sätt en tidigare. Medarbetarna lyssnar på ditt budskap. Nya rutiner skapas som ska stödja. Så går månaderna. Kursändringen uppnås inte. Organisationen hänger med axlarna. Ledaren analyserar och coachar. Nu utmanas ledarskapet. Den lösningsorienterade söker nya vägar och förstår att tunnelseendet kan drabba även den bästa. Den pressade ledaren däremot har inte långt till ett frustrerat beteende.

Gränslandet mellan passion och frustration är utmanande. Du behöver som ledare kunna hantera båda. Ibland kan frustration vara enda vägen igenom en utmaning, men som hörnpelare i ditt ledarskap är det definitivt inte något vägvinnande alternativ. Pass på ditt beteende. Frustration smyger sig på och du måste vara uppmärksam. Precis som du är när din etiska röst och din värdegrund utsätts för något som du reagerar på.

Passion är kraftfullt och helt nödvändigt för ett framgångsrikt ledarskap.
Du måste tro på det du gör. Inte på ytan utan på djupet. Ett enkelt knep för att följa din passion är magkänslan. Är den lättväckt och ditt kroppsspråk snabbt signalerar att du är med – då har du den. Underskatta aldrig någonsin kraften i passionerat klokt ledarskap. Dina medarbetare följer dig inte för att ditt syfte är gott utan för att man tror på dig.

Glöm aldrig det.

Läs också "Släcker du också bränder?"

Följ oss på sociala medier