26 March 2020

”Många ledare hamnar i fallgropar i kristider”

”Många ledare hamnar i fallgropar i kristider”

Kriser som kännetecknas av både komplexitet och förändring, likt den pågående globala Covid-19-krisen, ställer stora krav på din ledarförmåga att navigera. I denna artikel från Harvard Business Review skriver artikelförfattarna om fyra vanliga fallgropar chefer tenderar att hamna i, däribland ett överfokus på operativt chefskap.

Coronavirus-krisen har likt varje kris en inledning, en mittenperiod och ett slut. Det är värdefullt att identifiera vad som skiljer dåtid från det som pågår just nu och det som stundar. Vi har tidigare haft ett läge med relativ stabilitet och förutsägbarhet. Nu är det kaos och störningar. Vad som ligger framför ... är ett annat läge. Allt eftersom tiden går kommer vi att märka hur vissa organisationer förmår återhämta sig, medan andra går emot en katastrof. Hur chefer leder sina organisationer och team genom detta krisläge kommer i mångt och mycket avgöra vad som blir deras verklighet framöver.

Kriser som är märkta av både komplexitet och förändring ställer stora krav på din förmåga att som chef navigera effektivt. Läget kräver snabba ställningstaganden och beslut kring hur resurser ska omfördelas. Tempot är snabbt och åtgärderna som fattas nu är avgörande. Som en god ledare behöver du även vägleda människor till att åstadkomma bästa möjliga slutliga resultat under denna tidsperiod. Ditt fokus behöver vara på det som sannolikt ligger framför er och göra er redo att möta det. Det är en utmaning som innebär att kunna se bortom det uppenbara och kunna förutse nästkommande tre, fyra eller fem hinder på vägen.

”Vad vi kunnat se är att under kriser blir det oftast ett överfokus på operativt chefskap och för lite fokus på verkligt ledarskap”

Under nästan två decennier har vi gjort research och följt exekutiva ledare i starkt utsatta roller och situationer, från privat såväl som offentlig sektor. Vad vi kunnat se är att under kriser blir det oftast ett överfokus på operativt chefskap och för lite fokus på verkligt ledarskap (eng: over-managed and under-led). De bästa ledarna navigerar skickligt på djupt vatten, räddar liv, ger energi in i organisationen och inspirerar sina sammanhang. Våra studier visar dock att många ledare hamnar i en eller flera av följande ledarskapsfällor, som vi presenterar här. Läs fortsättningen av artikeln här!

Läs även Så leder du genom Covid-19-krisen

Tack vare EGN:s samarbete med Harvard Business Publishing har vi möjlighet att dela HBR-artiklar med våra läsare. Under pågående Coronavirus-kris gör HBR alla sina Coronavirus-relaterade artiklar tillgängliga för allmänheten här.

Följ oss på sociala medier