26 June 2018

Microsofts Storyteller: ”låt kunderna vara era hjältar"

Microsofts Storyteller: ”låt kunderna vara era hjältar"

På Microsoft har man länge använt storytelling för att förmedla budskap genom kunder. "Det är kunderna som är våra hjältar", säger Helle Rosendahl, storyteller och senior communications advisor på it-giganten.

Storytelling är ett viktigt kommunikationsverktyg för företag. Inte minst på amerikanska Microsoft, där det har använts i många år. Storytelling är egentligen essensen av konstruktiv kommunikation. Det menar Helle Rosendahl, Senior Communications Advisor, som hösten 2017 även fick titeln Storyteller. Hennes jobb är att dela de goda berättelserna om Microsoft - genom kunderna.

”På Microsoft arbetar vi med storytelling utifrån en övergripande strategi, och vi uppmuntrar alla medarbetare att hitta sina egna stories som de kan använda i arbetet med sina kunder. Vårt arbete är ofta abstrakt och utmanande att förklara - med hjälp av storytelling kan även det komplexa bli begripligt och tillgängligt”.

Från termen online-säkerhet till grannhjälp

”Ett exempel kan vara online-säkerhet. Vi vet alla att vi har stort behov av det, men det kan vara svårt att förstå konceptet i sin helhet. Om datorn istället skulle beskrivas som ett hus som skyddas mot inbrott, blir det hela genast mer greppbart. När du reser, tycker du ju att det känns bra om grannarna håller ögonen på ditt hem. Samma känsla bör du ha när du tänker på online-säkerhet menar Helle Rosendahl och förklarar:

"Med här berättelsen berättar vi att Microsoft erbjuder online grannhjälp där vi övervakar en mängd data från många datorer. Om något oförutsägbart skulle hända, som att en hacker gör ett inbrott, kan vi gå in och minska skadan.”

Låt användarnas story lyfta dig

Hon ser storytelling som ett fantastiskt verktyg att göra komplicerade ämnen begripliga. Som företag finns även stora fördelar med att använda storytelling för att berätta vad man lyckats uppnå. Och det som verkligen gör skillnad menar hon, är när kunderna börjar tala om hur de använder din produkt eller tjänst.

"Mycket idag handlar om digitalisering, och därför jobbar vi med "hero cases" där hjältarna är våra kunder. Vi låter dem berätta om hur de har använt ett digitalt hjälpmedel eller hur de lyckats med sin digitala transformation med hjälp av våra Microsoft-produkter", berättar Helle och fortsätter:

"Vår teknik blir kärnan i berättandet, men vi håller oss ändå helt i bakgrunden. Istället låter vi användarnas historier lyfta oss. Det är skillnaden mellan reklam och berättande - vi vill att mottagaren ska återspeglas i berättelsen, vilket gör kunden till vår hjälte ".

Medarbetare som provtrycker

När Helle Rosendahl och kommunikationsavdelningen arbetar med en viss berättelse, använder de sig av den övergripande strategin och tar sedan en specifik produkt som de applicerar den på. De provtrycker löpande sina idéer hos medarbetare under hela utvecklingsprocessen.

"Det är medarbetarna som tar storyn vidare ut i världen. Därför är det också viktigt att tänka utifrån olika plattformar, då människor lär sig på olika sätt. För vissa kan det fungera med lite läsning, för andra passar det mycket bättre med powerpoint eller video. Det är en del av förankringen att kommunicera på olika sätt, och därför ger vi våra medarbetare utrymme att sätta sin egen touch på det – de ger sin feedback utifrån hur de tror att de vill och kan nå ut till sina kunder eller målgrupper", säger hon.

Hitta äktheten

En fallgrop som Helle lyfter med storytelling, är att tänket kring berättandet riskerar att bli statiskt.

"Det är oerhört viktigt att hitta äktheten i företaget, hos chefen och medarbetarna som kommer att bära berättelsen vidare.”

Hon menar att även om man i utgångsläget är kreativ och har ja-hatten på, kan man bli så fäst vid en story, att det kan bli svårt att se skogen för alla träd – och därmed riskerar man att berättelsen blir artificiell.

"Det är oerhört viktigt att hitta äktheten i företaget, hos chefen och medarbetarna som kommer att bära berättelsen vidare. Var därför inte rädd för att även lyfta in misstag och det som är mindre bra, annars tappar du äktheten och trovärdigheten”, säger Helle Rosendahl och avslutar:

"Naturligtvis behöver du hitta den goda och inspirerande historien som folk vill fortsätta dela vidare, och som i varje bra äventyr måste det också finnas utmaningar som hjälten måste lösa. Så undvik inte att berätta även om de svåra sakerna - det får folk att tro vad du säger”.

Artikeln är i sitt original producerad på danska av EGN Danmark

Följ oss på sociala medier