10 January 2017

Motiverande ledarskap och kraven på framtidens ledare

Tidigare hade de flesta unga arbetstagare en grundsyn som präglades av frågan: Vad kan jag göra för företaget? Idag handlar det snarare om: Vad kan företaget göra för mig? Förutom titlar och pengar, jagas även självförverkligande och många unga förutsätter en bra lön och stimulerande arbetsuppgifter. 

Att arbetsgivarens värderingar reflekterar ens egna är viktigt. Orsaken till att fokus förflyttas alltmer mot vad arbetsgivaren kan göra för arbetstagaren, istället för tvärt om som det var tidigare, skulle kunna vara att det idag inte råder samma stabila anställningstrygghet som förr. Följ med i ett nedslag bland hundratals EGN-möten och läs vad kloka chefer säger om motiverande ledarskap och kraven på framtidens ledare. 

En regnig onsdagsmorgon möts en grupp affärsområdeschefer i Skåne. Det är bra närvaro och härlig stämning i fikarummet när mötesledare Susanne Brannebo ropar in oss till konferensrummet. Dagens tema handlar om ”Motiverande ledarskap och kraven på framtidens ledare – och hur man kan synka med en ung generations förväntningar”. Innan det blir dags för temadiskussionen så kör vi dock en sedvanlig incheckning. Gruppen resonerar gemensamt om att det inte finns ett ”normaltillstånd” längre, utan det gäller att vara redo för att förändring sker konstant nu. Det är svårt men nödvändigt att förhålla sig till det. Att ha tagit fram en övergripande strategi är till hjälp, även om förändringar sker hela tiden.

"Det är vår roll, vårt jobb, att hantera den löpande verksamheten, även om den ibland nästan innehåller för många bollar."

Det är god och lättsam stämning, skratten avlöser varandra och trots att det är ett professionellt forum finns utrymme för skämt och att skoja lite med varandra. Jag slås, som alltid när jag sitter med på EGN:s träffar, av hur skönt det måste vara att ha sitt förtroliga forum och att kunna bolla utmaningar med likasinnade. Dagens värd kör en kort dragning om sin verksamhet och därefter bryter vi för en kort fika innan det är dags att lämna över ordet till dagens gäst, Ulrika Forsgren Högman, kommunikationschef på Länsstyrelsen Skåne.

Ulrika drev under många år inkubatorn Selfmade, vilken riktade sig till unga människor med kreativa idéer, och hon har även drivit egna företag. Karakteristiskt för Ulrikas erfarenheter är att de har drivits av en nyfikenhet på trender, hur samhällets värdegrunder utvecklas och unga människors drivkrafter. Ulrika delar sina erfarenheter och ger konkreta tips: Vad är typiskt för unga människors drivkrafter idag? Vad gör framtidens arbetsgivare attraktiva? Hur leder man unga medarbetare?

Utifrån Ulrikas presentation följer en intressant diskussion. Tidigare hade de flesta unga arbetstagare en grundsyn som präglades av frågan: Vad kan jag göra för företaget? Idag handlar det snarare om: Vad kan företaget göra för mig? Förutom titlar och pengar, jagas även självförverkligande och många unga förutsätter en bra lön och stimulerande arbetsuppgifter. Att arbetsgivarens värderingar reflekterar ens egna är viktigt. Orsaken till att fokus förflyttas alltmer mot vad arbetsgivaren kan göra för arbetstagaren, istället för tvärt om som det var tidigare, skulle kunna vara att det idag inte råder samma stabila anställningstrygghet som förr.

”En volatil arbetsmarknad och relativt hög arbetslöshet betyder att det blir allt viktigare att boosta sin CV och hålla sig ”uppdaterad” så att man snabbt kan skaffa ett nytt jobb om det skulle behövas. Kraven kan alltså bottna i en rädsla för att hamna utanför arbetsmarknaden, vilket gör det extra viktigt att den anställde får lära sig saker som kan ses som en merit vid nästa anställning.”

Fenomenet speglar den otrygghet som framför allt de unga kan känna på dagens arbetsmarknad, en oro som knappast fanns när tidigare generationer gav sig ut för att söka sitt första (och många gånger kanske enda) jobb. Flera av cheferna vittnar om lönesamtal där visst fokus läggs på ”hur kan vi behålla dig?”.

”Att ge sig själv tid att reflektera över arbetsuppgifter så det blir ett kvalitativt bra arbete är något som vi mer etablerade på arbetsmarknaden bör och kan uppmana och inspirera de yngre till.” 

Att kombinera teknik med en kultur som ”ger tid för tankar” uppmuntras. Någon nämner ”purpose larger than profit”. Denna diskussion leder in till ett resonemang utifrån Simon Sineks ”The Golden Circle” kring varför företag existerar. Att ha ”reason to exist” klart för sig och att fokusera på det, såväl internt som externt, hjälper företag att både attrahera och behålla arbetskraft.

Vi talar om omvänt mentorskap. Att låta en yngre medarbetare hjälpa en äldre, främst inom exempelvis teknikområdet och sociala medier, är ett spännande grepp för att stimulera de yngre. Dock höjs ett varningens finger för att yngre medarbetare vill bli såväl utmanade som stimulerade och om de blir ”utnyttjade” kan det bli fel. Medvetenhet kring detta är viktigt. Dock är det övergripande en spännande idé, tycker flera och betonar att ”sharing is caring”.

”En av våra yngre kunder ville inte ha en senior projektledare, utan hellre någon i samma ålder, så vi fick internt teama i detta projekt för att tillgodose kundens önskemål.”

Att öppet våga tala om de eventuella hinder och motgångar människor kan känna inför framtida förändringar anses vara en framkomlig väg. Att belysa att det ofta är förändringar i omvärlden, bortom företagets kontroll, som påverkar att företaget behöver hänga med och anpassa sig för att fortsätta existera kan behövas lyfta fram. Att därefter till och med ställa frågan rakt ut; vill du vara med på tåget? kan behövas för att få till stånd en verklig diskussion om vad som krävs av företaget och dess anställda för att utvecklas och existera i framtiden.

Förmiddagen går fort och vi rundar av för gemensam lunch innan vi skiljs åt. När jag promenerar hem genom parken funderar jag på den snabba förändringtakt vi är mitt uppe i, vår nya verklighet som tycks vara oerhört svårnavigerad för den som använder en gammal världskarta, och undrar i mitt stilla sinne hur marknaden kommer att se ut om 5-10 år, vilka bolag kommer att klara sig igenom resan? Vi lever i en spännande tid.

Missa inte våra populära frukostseminarier, håll utkik efter inbjudan i din inbox och följ EGN Sverige på LinkedIn och Facebook för att inspireras på temat karriär och ledarskap! 

Följ oss på sociala medier