1 June 2018

Så blir du bättre på att skapa energi och innovation i möten

Så blir du bättre på att skapa energi och innovation i möten

”Hur får du medarbetare att fokusera på det som är viktigt just nu i verksamheten? Vilka framgångsexempel har du på när det gått bra? Sätt er i nya gruppkonstellationer i åtta minuter, så delar vi sedan i storgrupp vad ni har kommit fram till”.

Vi befinner oss på nätverksträff inom Sveriges största chefsnätverk EGN. Gruppen Ledarskap Stockholm 7 består av affärsområdes- och regionchefer på mellanstora till stora företag och Günther Hiltmann som är nätverksledare har följt gruppen sedan starten 2015. Idag sammanstrålar de på Frösundaviks konferenscenter i Solna. Dagens tema är ”Att skapa engagemang och delaktighet kring strategiska mål”.

Läs om våra ledarskapsnätverk här!

Förmiddagen inleds med frukost och kaffe och en incheckning varvet runt. Det är viktigt att hjälpa de närvarande att redan från start släppa ledningsmöten och andra agendor för att vara fullt närvarande. Flera i nätverksgruppen har följt varandra hela vägen. Andra har tillkommit på resan, däribland en regionchef som är med för första gången idag.
Det gäller att som nätverksledare vara fullt lyhörd och samtidigt fokuserad på målbilden för ett så givande möte som möjligt för alla.

Günther Hiltmann leder flera av EGN:s nätverksgrupper och har en gedigen erfarenhet som facilitator. Förutom sitt nätverksledarskap är han mentor till chefer och specialister med fokus på strategisk utveckling och operativ effektivitet, och lägger även en hel del tid på att utveckla ledningsgrupper genom innovativt tänkande.

Hur mycket spontanitet kontra planering krävs för att leda ett nätverksmöte?
- Jag tror att det både krävs förmåga och ett stort intresse av att fånga situationen där och då. Man behöver vara något av en god improvisatör. För min del har jag alltid en tydlig målbild vad jag vill uppnå, och behöver vara superkrispig när jag går in i mötet. Som person känner jag av stämningen i rummet och utifrån det använder jag min arsenal av verktyg eller skapar på olika sätt möjligheter för att nå målet. Jag tror på att vara spontan och inkännande kombinerat med att hålla fokus på resultatet. Det är ungefär som att spela i en orkester. Jag och nätverksdeltagarna är ett band, och vi behöver vara lyhörda för vad som händer i rummet, så att mötet (”musiken”) låter bra.

Läs "Ledarskap är mer konst än vetenskap" här!

Alla deltog idag i en affärsstrategisk utmaning, berätta.
- Vid EGN:s nätverksträffar lägger vi mycket tid på den personliga utmaningen. Idag släppte även dagens mötesvärd in oss in i en affärsstrategisk utmaning. Vi blev en del av hans strategi och affärsutveckling, vilket jag tycker blev väldigt spännande. Vi kunde definitivt vara med och ta utmaningen till nästa steg, och mötesvärden kvitterade också att han skulle ta idéerna vidare till sin organisation. Då tycker jag att mötet har lyckats i ännu en dimension.

Vad gör du när en grupp kör fast i samtalet?
- När jag känner att gruppen inte klarar av att komma djupare eller vidare in i nästa nivå i samtalet, gör jag mig tillfälligt till en del av gruppen genom att till exempel ge något av mina personliga exempel och leverera från min erfarenhetsbank. På så sätt visar jag vägen och ger del av min målbild för mötet. Det ska jag dock inte göra om det inte behövs. Jag är här för att facilitera och inte för att visa upp min egen kompetens eller få onödigt mycket ”airtime”. Men jag får heller inte tveka att kliva in och dela med mig om jag ser att det kan bli till hjälp för gruppen. Ett annat sätt är att lägga in en annan faciliteringsmodell eller byta miljö, t ex använda fler rum eller skapa nya gruppkonstellationer, för att tänka i nya banor eller höja energinivån.

När en person är ny i nätverksgruppen, hur inkluderar du denna?
- Jag försöker att undvika storgruppsdiskussionerna till en början och istället ge stort utrymme till små bikupor och alternera ännu mer mellan olika grupper. Det gör att personen som är ny så tidigt som möjligt blir synlig i olika konstellationer. Det gynnar hela gruppen och det fick vi bevittna idag.

10 anledningar att gå med i EGN

Vad tar du med dig från dagens möte?
- Just idag hade vi några återbud, vilket påverkar gruppdynamiken. Då gäller det att snabbt höja energinivån och få med gruppen i att utnyttja den nya möjligheten med ett ännu tajtare forum för dagen. Här använde jag en rad olika faciliteringstekniker och växlade under förmiddagen mellan helgrupp, bikupor, parkonstellation och fishbowl. Det krävs ett medvetet arbete för att komma djupare i tillit och komma in i att generöst dela med sig så att vi faktiskt även i praktiken gör varandra bättre. Det handlar helt enkelt om att man måste ge för att kunna få. Först då kan man i en nätverksgrupp lätt ta sig till nästa nivå även i sin egen professionella utveckling.

Önskar du komma i kontakt med en liknande grupp för erfarenhetsutbyte och utveckla ditt professionella nätverk? Kontakta Deniz Ugur +46 73 855 11 91 eller deniz.ugur@egn.se

 

Följ oss på sociala medier