11 March 2020

Så leder du genom Covid-19-krisen

Så leder du genom Covid-19-krisen

Coronakrisen har nått nya kritiska faser och de ekonomiska effekterna blir allt mer påtagliga. I denna artikel från Harvard Business Review presenteras 12 lärdomar vad vi hittills kunnat lära oss av krisen – ett viktigt stöd för dig som chef när du leder genom pågående Covid-19-kris.

Coronakrisen har nått en ny kritisk fas där folkhälsomyndigheterna måste agera beslutsamt för att begränsa tillväxten i nya epicentrum utanför Kina. Det är uppenbart att huvudtyngd är och borde ligga på att begränsa och mildra effekterna av själva sjukdomen.

Men de ekonomiska konsekvenserna är också betydande och många företag prövar sig fram i sin förståelse och sitt agerande, och försöker dra lärdomar i ett snabbt kulminerande händelseförlopp. Varje nyhetsuppdatering kommer att innebära oväntade vändningar, och i sinom tid, med facit i hand, kommer vi så småningom att få en fullständig bild av situationen.

Men med tanke på hur beredskapen kraftigt skiljer sig mellan företag, utsikterna för utdragna oroligheter och värdet av en ännu bättre förberedelse för framtida kriser, är det väl värt att försöka ringa in vad vi hittills har lärt oss.
Vi har tagit fram följande 12 lärdomar, baserade på vår pågående analys och med stöd från våra kunder världen över, för att bättre kunna bemöta hur krisen utvecklar sig.

"När vi utsätts för snabbt föränderlig information, vare sig det gäller ny teknik eller en växande kris, har vi en systematisk tendens att först bortse från svaga signaler för att sedan börja överreagera när fler utmaningar dyker upp, innan vi landar i en väl avvägd syn."

1) Håll dig dagligen underrättad om förloppet
Coronaförloppet utvecklas med en häpnadsväckande hastighet, vilket gör att bilden dagligen förändras. Det var inte länge sedan det såg ut som att utbrottet mestadels var begränsat till Kina och var under kontroll. Den aktuella situationen just nu är att vi har ett antal snabbt växande infektionsområden utanför Kina, vilket signalerar en helt ny fas där andra strategier krävs, med fokus på att lindra effekterna snarare än att kunna stänga inne viruset.
Vårt team beslutade initialt att kommunicera uppdateringar var 72:a timme, något som vi ändrat till en daglig rapportering. Detta dels för ny information, och dels för behovet att omformulera vår övergripande bild.

2)  Se upp för hypade nyhetsrubriker
Nyhetssajter fokuserar ofta på det som är nytt snarare än den större bilden, och skiljer inte alltid mellan hårda och mjuka fakta eller spekulation. Gårdagens nyheter kommer troligtvis att forma hur din organisation förhåller sig till krisen just nu. När vi utsätts för snabbt föränderlig information, vare sig det är en ny teknik eller en växande kris, har vi en systematisk tendens att först bortse från svaga signaler för att sedan börja överreagera när fler utmaningar fortsätter dyka upp, innan vi landar i en väl avvägd syn. När du tar del av de senaste nyheterna, var källkritisk innan du agerar på dem.

Läs de övriga 10 lärdomarna från Harvard Business Review här.

Läs även Finns en etikkommitté för ert AI-initiativ?

This article is in English and is made available to you with compliments of Executives’ Global Network (EGN) for your personal use. Further posting, copying or distribution is not permitted.

Följ oss på sociala medier