26 July 2019

Så vinner du tid och får bättre omvärldsbevakning

Så vinner du tid och får bättre omvärldsbevakning

Jag är med som flugan på väggen i ett nätverksmöte med en grupp kompetenta HR-chefer i Stockholmsregionen. De representerar mindre och medelstora organisationer från både privat och offentlig sektor och flera har känt varandra sedan gruppen startades 2014. Gemensamt för dem alla är att de investerar i professionella nätverksrelationer på djupet.

"Nu när jag ser tillbaka på min tid önskar jag att jag kunde ge tillbaka den gåvan till mig själv – att prioritera kvalitativt nätverkande med andra chefer."

Maria Sund, gruppens facilitator, har själv en HR-bakgrund med flera tunga HR-direktörsroller i bagaget för företag som bland annat Arla Foods och LG Electronics. Efter ett antal intensiva år valde hon att tillfälligt sänka farten och istället studera gestaltmetodik med organisationsinriktning.

När jag var mitt uppe i mina uppdrag som HR-direktör resonerade jag att jag inte hann investera i professionella utbyten på djupet. Idag ser jag annorlunda på det och önskar att jag kunde ge tillbaka den gåvan till mig själv - att prioritera att nätverka på djupet med andra chefer. I min vardag möter jag regelbundet HR-chefer som gjort ett medvetet val att investera i långsiktiga utbyten och jag ser vad det gynnar dem, både i yrkesrollen och personligt på konkreta sätt. Jag hade tjänat både tid och erfarenheter på en sådan investering.

Genom gestaltmetodiken har hon fått nya insikter och verktyg, något hon applicerar som facilitator och nätverksledare men även i sin vardag som kollega och medmänniska.

Ett av mina bästa verktyg jag fått med mig är vad jag kallar för medveten närvaro. Att vara fullt ut närvarande är en viktig ingrediens i chefsnätverket EGN där jag arbetar som Head of Delivering Passion. I våra möten lägger vi gärna mobil och dator åt sidan för att kunna vara så uppmärksamma på varandra och utbytet som möjligt. Att inleda ett nätverksmöte med en incheckningsfråga hjälper både mig och medlemmarna att släppa taget om det som eventuellt tar vårt fokus från mötet, säger Maria.

Redan från start är hon fullt uppmärksam på närvaron i rummet. Är de inringade behoven och frågeställningarna på dagordningen fortfarande de mest aktuella? Finns det några hinder som gör att samtalet inte kommer att bli så öppet som möjligt? Maria rör sig skickligt mellan olika faciliteringstekniker och övningar under dagen. Även om det här är nätverksmedlemmar som känner varandra, krävs timing och finkänsliga avvägningar av henne för att alla ska komma lite djupare i frågeställningarna och problemlösningarna.

Det gäller att jag inte låter mig begränsas av min agenda utan hela tiden uppmärksammar medlemmarnas egentliga behov. När jag leder ett möte behöver jag vara fullt närvarande redan från start. Verkar någon distraherad tycker jag det är bra att våga göra det talbart med en direkt fråga som ”nu märker jag att vi inte har din uppmärksamhet, är det något du vill dela och bolla med oss innan vi fortsätter?” Den ärligheten kan vara en avgörande ”tipping point” som gör att den ledaren får stöttning och råd där de verkliga behoven ligger, säger hon.

"Jag får en enorm omvärldsbevakning och dessutom en massa fina möten med människor."

När det är dags att djupdyka i dagens ämne Ledarskap delar den större gruppen upp sig i par för en slags speed-dating. Under tre sittningar á 12 minuter får alla tillfälle att lyfta varsin konkret ledarskapsfråga som ska behandlas. Energin ökar i rummet. Efter övningen utbrister en HR-chef från ett av de större logistikbolagen i landet:

Det här var väldigt givande! Jag har under detta samtal kommit fram till att jag ska ta fram en tydlig och transparent arbetsprocess för hur man leder människor ut ur en organisation då deras ledarskap inte fungerar. Vi har lagt det stora fokuset på ingången i ett företag och behöver nu hjälpa till att avdramatisera avslut och snabbare vägleda dem som inte landat i rätt roll.

När nätverksgruppen avslutar med lunch gör de samtidigt en runda och berättar vad de har fått med sig av dagens samtal och vad som kan appliceras under följande arbetsveckor. Efteråt lyckas jag fånga Maria för ett par egna minuter, med frågan som dröjt kvar i mig efter att ha sett henne in action under fyra intensiva timmar. Vad är anledningen till att hon valt att lägga så mycket tid av sitt yrkesliv på nätverkande?

Jag får del av en enorm omvärldsbevakning och dessutom en massa fina möten med människor. Det ger mig en stor tillfredsställelse att se när personer väljer att ta ett steg vidare i tillit och öppenhet, vilket sker i många av våra samtal. Och när nivån av ärlighet är stor redan i början av ett möte, brukar det vara en avgörande faktor för hela det fortsatta erfarenhetsutbytet och kvaliteten på det mötet.

Läs även: "Framtidens mest intelligenta problemlösare"

Har du en chefsroll inom HR och vill utöka ditt nätverk? EGN är Sveriges största chefsnätverk och har grupper för ledare och specialister inom alla branscher. Läs mer på https://www.egn.se/natverk och kontakta gärna nätverksrådgivare Malin Liljeson på malin.liljeson@egn.se och +46 73 965 85 60 för mer information.

Följ oss på sociala medier