5 February 2019

The Leader’s Guide to Corporate Culture

The Leader’s Guide to Corporate Culture

Harvard Business Review beskriver åtta företagskulturer och deras för- och nackdelar.

Hur säkerställer du att er kultur inte står i vägen för era strategiska mål? Artikeln utvecklar sambandet mellan kultur och resultat och ger dig värdefulla verktyg i ert arbete med företagskultur.

Klicka här för att ladda ner artikeln (artikeln är på engelska)

Följ oss på sociala medier