23 May 2019

Trend: Personliga upplevelser kan reparera samhällsväven

Trend: Personliga upplevelser kan reparera samhällsväven

Tankesmedjan Trendwatching skriver om hur framtidens konsumenter kommer att fylla sina sociala samhörighetsbehov med ”post-demografiska byar” när den lokala samhällstillhörigheten blir mindre viktig. Här kommer den personliga upplevelsen att vara faktorn som reparerar och omskapar samhällsväven.

Inom en avlägsen men möjlig framtid kommer människan att kunna ladda upp sina sinnen till molnet – och vandra genom virtuella landskap, till ljudet av hög EDM-musik. Vi har alla hört det futuristiska techno(o)ljudet. Och visst finns det riktiga upplevelsetrender på gång, även virtuellt. Men, än så länge är vi orubbligt fysiska varelser. Vi kan därför inte bara existera, vi behöver en plats att existera.

Och medan anti-globaliseringens motvindar fortsätter att blåsa, har vi alla fått en stark påminnelse om samhörigheten som ligger i en plats och med allt vad det innebär av närhet, igenkänning och tillhörighet. Idag vet vi till exempel att det finns så starka band mellan att vara socialt förankrad och del i sitt samhälle och människans välmående- och tillfredsställelsefaktor, att till och med livslängden påverkas positivt.

Känslan av tillhörighet till sitt lokala samhälle blir dock allt svårare för många konsumenter att bibehålla. Inte undra på att konsumenter under 2019 alltmer kommer att ta till sig av innovativa gemensamma mötesplatser och personliga upplevelser för att överkomma det växande problemet med det som har börjat definieras som social atomisering (social atomization) – och på så sätt främja sitt sociala välbefinnande.

"Personliga upplevelser kommer att reparera och omskapa samhällsväven"

Så vad driver den här trenden framåt?

”Glow-face-epidemin”
Vi är alla beroende av våra telefoner. Okej, inte alla, men i princip alla. Vad viktigare är, stigande siffror visar att detta beroende skadar det personliga välbefinnandet och försvårar känslan av en gemensam mötesplats. Till exempel säger 54 % av amerikanska tonåringar att de spenderar för mycket tid med sin telefon (Pew, augusti 2018). Studie efter studie förstärker samma budskap, att för mycket skärmtid är skadlig. Därmed kommer jakten bli allt intensivare på upplevelser och mötesplatser som kan ersätta de känslor och utbyten som vi naturligt får genom att leva och vara närvarande i det lokala samhället (IRL community).

”On-demand-heremites”
Det är fantastiskt att kunna beställa middagen via en app. En dag kommer robotar att kunna leverera den (desto bättre!) och det mesta: förutom ... människor. Kombinera på-beställning-livsstilar med det stadigt ökande antal ensamhushåll på många marknader, som genomsnittligt i EU gått från 31 procent ensamhushåll (2010) till 34 procent bara åtta år senare (Eurostat, juli 2018) och vi har plötsligt fått de starkaste förutsättningarna för en social atomisering.

”Post-demographic villages”
Detta postdemografiska virrvarr innebär en ständigt ökande andel konsumenter som inser att de kan hitta en allt större samhörighet med andra i världen – i olika åldrar, kön, trosuppfattningar med mera – som de delar stil, intressen och passioner med. Det kommer att innebära att allt fler omfamnar innovativa mötesplatser och upplevelser som sammanför olika människor i en smältdegel och på så sätt förstärker samhörighet.

Artikeln är hämtad från www.trendwatching.com där EGN Sverige har tillstånd att översätta relevant material för Sveriges chefer, beslutsfattare och specialister. Trendwatching.com är en oberoende tankesmedja som scannar världen för konsumenttrender, nya insikter och konkreta businessidéer.

 

Följ oss på sociala medier