26 July 2017

Utan struktur frigörs inte visionen

Utan vision - ingen framtid och utan mål - ingen rörelse. Men ingen av dessa överlever utan struktur. Den som tror att visionen når genomslag i kraft av sitt eget värde har fel. Det samma gäller dina personliga drömmar. Du kan måla bilderna och drömma dig bort, men du når aldrig ett förverkligande utan struktur.

Struktur äts upp i en munsbit av vision och drömmar. Den har inget egensyfte. Den levererar inget värde till vare sig ägare, andra intressenter eller till dig som person. Alla kan bli lyckliga över god ordning och genomtänkta processer men de är livlösa om de inte sätts i sitt sammanhang. Men en sak är säker: Med ett samspel blir det en ”perfect match”. 

Visionären målar en bild av vad som är den djupaste meningen med verksamheten. Känslan är med. Vision går inte att ta på – den behöver tankerymd. Den kommunikativa förmågan avgör om budskapet når fram. Alla känner av om det är på riktigt, om den som förmedlar budskapet inte bara säger, utan också står för visionen – och framför allt tänker stort om den. Medarbetarna värderar och tar ställning. Undersökningar* visar att en majoritet förhåller sig avvaktande, att 11 procent är aktivt oengagerade och att 16 procent är engagerade och blir visionsbärare.

Min erfarenhet är att förvånandsvärt många förhåller sig distanserat till visioner.  Det är märkbart också i ett företags högsta ledning. Man kan tycka att där borde den ha stor plats och tas fram ofta som argument i strategidiskussioner och beslutsprocesser – men inte.

Är visionen för högtflygande, formuleringen ogripbar eller saknar vi visionärt ledarskap i vårt land? Vad är det som gör att visionen inte sätts i det sammanhang som den rätteligen borde? Den är ju urkraften till verksamhetens utveckling och borde få stor uppmärksamhet.

Vi behöver entreprenörer och innovatörer som vågar ta steget att förverkliga sina drömmar – men vi behöver också många flera visionära ledare som drivs av att uppnå något som är större än verksamhetens idé och mål. Som förstår att visionen är urkraften till verksamhetens berättigande och utveckling och har potential att lyfta verksamheten en nivå till.

Hur får man visionen att etablera sig som en hörnsten i verksamhetens kulturbyggande?

Först, bestäm dig för om du tror att den kan lyfta verksamheten en nivå till. Var äkta, står du för den och tänker du stort om den? Om det är din övertygelse – låt inte visionen förbli några välformulerade rader. Säg den om och om igen. Låt den jobba mellan hjärna, mage och hjärta. Det är alltid där strukturen börjar – inom oss.

 *Gallup 2013

Följ oss på sociala medier