26 June 2018

Vad värderar svenskar högst? Läs sammanställningen

Vad värderar svenskar högst? Läs sammanställningen

Sverigestudien är en årlig, nationell undersökning som mäter svenskars värderingar ur olika perspektiv, inte minst på samhället och arbetsplatsen.

När svenskarna väljer ord för att beskriva sina egna värderingar är läget stabilt sett över tid. På topp-5 hittar vi familj, ansvar, humor/glädje, ärlighet och tar ansvar. Sedan förra valåret 2014 har två nya ord tillkommit på topp-10: balans hem/arbete samt hälsa.

Om man ska hitta en värdering som är ”typiskt svensk” är det ekonomisk stabilitet. I inget annat land som genomfört liknande studier har detta kommit upp som en personlig värdering.

Svenskarna på jobbet

  • Den svenska arbetsplatsen präglas av lagarbete och kostnadsjakt
  • Högkonjunkturen slår igenom och påverkar resultaten; arbetslöshet sjunker för tredje året i rad. Stress och efterfrågan på balans hem/arbete stiger
  • Anställda i privat och offentlig sektor har samma dröm, men olika upplevelse. Privat sektor ligger betydligt närmare den önskade arbetsplatsen
  • Att göra skillnad/något meningsfullt har de senaste åren blivit allt viktigare
  • Sverige skiljer sig avsevärt i ett avseende - få värderingar är kopplade till kund och brukare. I resten av världen ligger de på 10-topplistan, i Sverige på ca 50:e plats
  • ”Engagemang” har petat ner ”Ansvar” som värdering från topp-3
  • Anställdas hälsa, balans hem/arbete, humor/glädje, lagarbete samt erkännande av medarbetare värderas högre än något annat - oavsett arbetsplats

 

Svenskarna i samhället och kommunen
• Tydlig önskelista – svenskarna drömmer fortsatt om ekonomisk stabilitet, arbetstillfällen, ansvar för kommande generationer och välfungerande sjukvård
• Tillit minskar och kan i det offentliga samtalet ha kommit att ersättas av fokus på trygghet
• Kortsiktighet och kostnadsjakt ökar i bilden av kommunen
• Synen på kommunen är mindre rädslostyrd än bilden av nationen

De ungas syn
• Ungas bild av samhället är mer positiv än äldres (där fred, hållbarhet, jämlikhet, ekonomisk stabilitet hamnar i topp hos unga, medan byråkrati, osäkerhet om framtiden, våld och brott hamnar i topp hos äldre)
• Respekt, göra skillnad/något meningsfullt och jämlikhet är viktiga för ungas önskade arbetsplats och samhälle
• Unga betonar i högre utsträckning än äldre vikten av samhällsorienterade värderingar (t ex ansvar för kommande generationer, jämlikhet, mänskliga rättigheter, bevarande av naturen)

Källa: sverigestudien.se

Följ oss på sociala medier