26 June 2018

Vass CIO/IT-chef och vill utveckla ditt nätverk?

Vass CIO/IT-chef och vill utveckla ditt nätverk?

Inför hösten ger vi dig som CIO/IT-chef möjlighet att bli del av vårt professionella nätverk för IT-chefer. Önskar du bredda ditt erfarenhetsutbyte och provtrycka dina tankar i en förtrolig och kompetent gemenskap? Har du en chefsroll, inom IT, i en större organisation eller är du ytterst ansvarig för IT i ett medelstort bolag? Då är detta en intressant matchning för dig.

I EGN:s nätverk för CIO/IT Managers möts chefer från några av de största bolagen i Sverige tillsammans med chefer från yngre, mindre och mer snabbrörliga organisationer.

Bland aktuella ämnen som diskuteras finns IT-projektstyrning, Affärsnytta inom IT, Cyberhot, IT-governance, och DevOps.

Håkan Ivarsson, nätverksledare:

 ”Det här är en utmärkt arena för den som vill bredda sitt nätverk och utvecklas tillsammans med andra likasinnade inom professionen, genom ett generöst utbyte av erfarenheter och kunskap. I nätverket och på nätverksmötena kan man tanka inspiration, få nya insikter, pröva idéer och få stöd med konkreta utmaningar.”

Intresserad av att ansöka eller rekommendera oss en kompetent IT-personlighet? Kontakta nätverksrådgivare Elin Niklasson på +46 70 381 07 66 eller elin.niklasson@egn.se.

Följ oss på sociala medier