Media

Vi är ett oberoende internationellt företag med 25 års erfarenhet av att på djupet analysera trender och företeelser bland chefer, ledare och specialister. Bland våra medlemmar har vi experter från en mängd olika industrier, branscher och yrkesgrupper.

Vårt nätverk utgör en världsomspännande kunskapsbank. Därför tror vi oss ha örat mot rälsen när det kommer till insikter om trender och utmaningar i näringslivet.

Mediefrågor

Har du en medieförfrågan?

VD

Daniel Stenmark

e-post: daniel.stenmark@egn.se
tel +46 705450011

Bilder och logotyp

Använd våra bilder och logotyp fritt i anslutning till redaktionell rapportering om EGN, Executives’ Global Network. Annan användning anses överträda upphovsrätten.

Pressbilder av ledning

Daniel Stenmark
Daniel Stenmark
VD
 

Ann Keve
Ann Keve
Head of Operational
Passion

Josefin Pettersson
Josefin Pettersson
Business Development
Manager

Maria Sund
Maria Sund
Head of Delivering
Passion
 


Vår logotyp i olika format

Thumb_EGN_Global_RGB.jpg Versions:

PNG - Blue - White
EPS - Blue - White
JPG - Blue (CMYK) - Blue (RGB)

Fotografering på evenemang

Vi använder ofta foton från nätverksträffar och events i våra egna kommunikationskanaler. Är du medlem och har synpunkter kring användandet av en bild? 

Kontakta oss gärna på media@egn.com

Följ oss på sociala medier