Sekretesspolicy

När du besöker vår webbsida sparar vi information kring ditt surfbeteende på sajten. Nedan kan du läsa vilken information vi sparar, hur den behandlas, vad den används till, vem som har tillgång till den och vem du ska kontakta om du har frågor kring informationsinsamlingen.

EGN sparar två typer av information:
- Cookie data (sparas automatiskt)
- Information som du själv anger

Cookies

Vad är en cookie?

Första gången du besöker en EGN-sida kommer du automatiskt att ladda ner en cookie. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare (Firefox, Chrome, Safari, Edge, Internet Explorer, etc.). Den identifierar dig som en unik användare. Cookies gör det enklare att använda internet eftersom hemsidan kan använda cookien för att komma ihåg information om dina preferenser. Du behöver helt enkelt inte starta om från början hela tiden.

Vad använder vi cookies till?

Cookies hjälper oss att få information om ditt besök. För att fastställa vem det är som besöker EGN använder vi cookies för att skapa demografisk och användarrelaterad statistik. Vi sparar information om hur mycket tid du tillbringar på vår hemsida, vilka sidor du läser, om du har besökt oss tidigare, vilken webbläsare du använder och vilket operativsystemet är etc.

Hur länge lagras cookies?

De cookies som EGN skickar till dig sparas olika länge. Datum för radering flyttas fram varje gång du besöker vår hemsida. Cookies raderas automatiskt när tidsfristen löper ut. Vill du manuellt radera cookies? Läs nedan.

Hur undviker jag att ladda ner cookies?

Om du inte vill ladda ner cookies så kan du blockera alla cookies, radera befintliga cookies eller få en varning innan en cookie laddas ner.

Lär dig mer om hur du gör detta  http://www.wikihow.com/Disable-Cookies

Personuppgifter

Vad är personuppgifter?

EGN frågar efter personliga data när du

  1. Anmäler dig till nyhetsbrev och event eller fyller i ett kontaktformulär på vår hemsida och på våra sociala medier. Informationen inkluderar namn, titel, adress, postnummer, e-postadress, telefonnummer etc.
  2. Skapar en profil på vår medlemssida Medlemsuniversum. Detta inkluderar profilbild, kompetenser, intressen och erfarenhet etc.

Vad använder vi personuppgifter till?

Uppgifterna används för att få större kunskap om våra potentiella kunder och medlemmar. Detta kan inkludera studier och analyser som syftar till att förbättra våra tjänster och teknik. Informationen vi samlar in kommer inte att delges tredje man.

Om du har samtyckt till att erhålla direktmarknadsföring, nyheter och erbjudanden etc. kan vi även använda uppgifterna för att anpassa marknadsföring som du får via telefon, brev eller e-post.

Skydd av personuppgifter

I enlighet med Privacy Act (GDPR) kommer personuppgifter att hanteras konfidentiellt.

Ändringar i hantering av data

Internet utvecklas snabbt. Vi kan därmed behöva uppdatera våra rutiner och processer för hantering av personuppgifter. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och utöka dessa riktlinjer för personuppgifter. Om det sker, uppdaterar vi datumet på sidans slut. I händelse av substantiella förändringar informerar vi dig om detta, genom en väl synlig notis på vår hemsida.

Kontakta oss

Om du vill ta del av den information EGN har sparat om dig, vänligen kontakta oss (kontaktuppgifter nedan). Om vi har registrerat felaktiga data, eller om du har andra invändningar, kan du använda samma kontaktuppgifter. Du har möjlighet att få full insikt i den information som finns registrerad om dig och du kan invända mot registreringen under de förutsättningar som stipuleras i Privacy Act, GDPR.

EGN Group A/S
Ryttermarken 8
DK-5700 Svendborg
Denmark

Telefon: +45 6321 4070
Epost: info@egn.com

(Kontorstider 08.00 till 16.00 CET).

Senast uppdaterad 26 April 2017

Följ oss på sociala medier