Vår historia

I över 25 år har EGN skapat förutsättningar för att relationer och erfarenhetsutbyten mellan chefer, ledare och specialister. Ständigt får vi bekräftat hur ovärderlig den magi är som uppstår i mötet mellan människor. Tiotusentals chefer gör just nu varandra bättre när de aktivt utvecklas genom sina nätverksgrupper, som ledare och i sina yrkesroller. Därför arbetar vi outtröttligt med att driva vår och våra medlemmars utveckling framåt.

1992. Första nätverksgruppen startar.

Jørgen Galsgaard, en ung CFO i början av sin karriär. Han får känna av ensamheten i ledarskap, och börjar söka efter erfarenhetsbyte och mötesplatser för andra chefer. Det blir snart uppenbart att han inte är ensam i sitt sökande. Detta blir startskottet till att en professionell nätverksgrupp formas för ekonomi- och redovisningschefer, som Jørgen tillsammans med sin fru Jeanette Galsgaard startar.

1996. Premiär för grupper inom IT och logistik.

Intresset växer och 1996 startar den första gruppen för IT-chefer. Utbudet breddas kommande år till att inkludera nätverksgrupper för chefer och specialister inom logistik, inköp, försäljning, marknad och ledarskap.

 

EGN_25_blue.jpg

2008. EGN föds globalt.

Fyra år senare startar den första nätverksgruppen i Sverige som därmed inleder ett det globala perspektivet, EGN. Samma år startar grupper i Norge och Singapore och sprider sig snabbt i Europa och Asien.

2014. Ny styrelseordförande. Pionjärerna och ägarna Jørgen Galsgaard och Jens Erik Karlskov lämnar över det operativa ansvaret, fortsatt aktiva i styrelsen. Jens Erik Karlskov Jensen välkomnas som ny styrelseordförande.

Det började med en ny chef och hans erkännande av att ensam inte är stark. Där föddes ett mål att hjälpa andra. Idag fortsätter EGN över hela världen att hjälpa ledare att bli bättre, genom att skapa generösa grupper att utvecklas i. Där meningsfulla relationer skapas och rika erfarenhetsutbyten ges.

Läs mer om fördelarna med ett EGN-medlemskap

Följ oss på sociala medier