Därför behöver alla vara säljare

Tas dina idéer ständigt emot med idel glädje av samtliga avdelningar på företaget? Bemöter serviceteknikerna storkunden på ett lika säljande sätt som bäste key account? Det finns många bra anledningar till varför alla i en organisation, oavsett funktion, har nytta av ett säljtänk. Under den här morgonen får vi verktyg för att sälja in våra idéer genom situationsanpassade dialoger. Med Ricard Olsson som guide hittar vi lösningar till följande utmaningar: 

AKT 1: Hur påverkas lönsamheten när bara säljarna säljer? Vilka fördelar finns om alla i organisationen förstår värdet av att representera varumärket? Så blir ni en säljande organisation där alla förstår vad en situationsanpassad kommersiell dialog innebär.
AKT 2: Situationsanpassade dialoger som hjälper dig att övertyga medarbetare. Så får du med dig organisationen på förändringsresor. Lär dig hur den situationsanpassade dialogen kan hjälpa dig att sälja in förändringar.

Ricard Olsson är retorikproffs och NS-certifierad senior konsult på Mercuri International som arbetar med sälj- och ledarskapsutveckling. Med en bakgrund som key account manager, säljchef och nu utbildningskonsult coachar han säljare, chefer och ledningsgrupper i allt från målstyrning till retorik.

Anmälan
Eventet är främst öppet för våra medlemmar och inbjudna gäster kontakta Ann Keve om du vill komma.

Värd

Följ oss på sociala medier