Ledarskap, värderingar och kultur

Spelar mina värderingar som ledare någon roll för organisationens resultat?

Ämnet är ledarskap, värderingar och kultur. Tillsammans med Ann Schurmann Danell och Lotta Andersson från Preera kommer vi att utforska vad värderingsbaserat ledarskap är i praktiken och hur dina egna drivkrafter och övertygelser påverkar din organisation. Du kommer också att få inblick i det senaste resultatet ur Sverigestudien, en årlig, nationell undersökning som mäter svenskars värderingar ur olika perspektiv. 

annschurmannochlotta.jpg

I sina roller som managementkonsulter på Preera AB arbetar Lotta och Ann med att leda och driva olika typer av förändrings- och utvecklingsprojekt tillsammans med sina kunder. Båda har lång erfarenhet av organisations- och verksamhetsutveckling i såväl privat som offentlig sektor, och brinner för mötet med människor och att verkligen släppa lös potentialen i de organisationer de möter.

Anmälan
Eventet är främst öppet för våra medlemmar och inbjudna gäster kontakta Ann Keve om du vill komma.

Värd

Följ oss på sociala medier