3 May 2018

CIO i Göteborgsregionen och vill utveckla ditt nätverk?

CIO i Göteborgsregionen och vill utveckla ditt nätverk?

Nu ger vi dig som CIO/IT-chef möjlighet att bli del av vårt professionella nätverk för IT-chefer i Göteborgsregionen. Önskar du bredda ditt erfarenhetsutbyte och provtrycka dina tankar i en förtrolig och kompetent gemenskap? Bär du dessutom det yttersta ansvaret för IT i din organisation och kommer från ett medelstort till stort bolag är detta en intressant matchning för dig.

Bland aktuella ämnen som diskuteras finns Affärsnytta inom IT, Cyberhot, IT-governance, DevOps och Fördjupning inom GDPR. Stort utrymme ges till input i varandras problemställningar.

Håkan Ivarsson, nätverksledare:
”Det här är en utmärkt arena för den som vill bredda sitt nätverk och utvecklas tillsammans med andra likasinnade inom professionen, genom ett generöst utbyte av erfarenheter och kunskap. I nätverket och på nätverksmötena kan man tanka inspiration, få nya insikter, pröva idéer och få stöd med konkreta utmaningar.”

Läs om nätverket "Informationssäkerhet" här

Intresserad av att ansöka eller rekommendera oss en vass CIO? Kontakta nätverksrådgivare Gustav Jannerland eller på +73 985 66 33.

Följ oss på sociala medier