19 February 2020

Crash course i Artificiell Intelligens

Crash course i Artificiell Intelligens

Jenny Hammarberg är vd på innovationsbolaget Eicorn som hjälper ledare och organisationer att öka sin innovationstakt. Eicorn driver även Svenska AI-akademin, ett utbildningsinitiativ för att öka implementeringstakten av AI i svenska bolag. När hon mötte ledare och chefer i EGN, Sveriges största chefsnätverk, inledde hon med att ge en crash course i Artificiell Intelligens.

jenny_hammarberg-cropped.jpg

Vad är AI idag?
Låt oss först utesluta vad dagens AI inte är, då den allmänna uppfattningen av AI till stor del påverkats av filmindustrin, där artificiell superintelligens tar över mänskligheten. Så är inte fallet. Och då begreppet intelligens i sig är så oerhört brett, underlättar det att beskriva dagens AI utifrån fyra olika delar; logik & minne, algoritmer, sannolikhet & matematik samt perspektivet att dagens uppnådda AI fortfarande är smal.

1. AI är logik och minne
AI kan upptäcka mönster i en stora mängder data och har en minneskapacitet som är långt över människans förmåga. AI är algoritmer som baseras på sannolikhet, matematik och statistik och är därför bra på logik. Dagens AI har lärt sig vad den ska svara och kan inte känna något. Chatboten kan inte känna empati, men genom att den har lärt sig att läsa av ansiktsuttryck kan den genom logik räkna ut hur den bör svara.

2. AI består av algoritmer
Dagens artificiella intelligens är en algoritm, ett slags självlärande recept som hittar svar. Dessa algoritmer tar sig olika form, exempelvis som självkörande bilar, en robot eller en dator.

3. AI är byggt på sannolikhet och matematik
… kunskap som vi haft tillgänglig under många år. Varför går då AI så snabbt framåt nu?
Tillgång till data, dagens processhastighet, billigare minne, algoritmernas utveckling men även demokratiseringen av AI-tekniken är alla faktorer som spurtar dagens utvecklingskurva.

4. All existerande AI är smal (ANI)
Apples Siri och Googles Rankbrain är exempel på ANI (Artificial Narrow Intelligence). Att intelligensen är smal betyder inte att den är låg, men den fungerar bara inom ett visst område och kan alltså inte appliceras inom andra områden. Man talar om tre typer av AI - ANI, AGI och ASI. Kortfattat sagt kan man säga att ANI har sofistikerade, specifika förmågor, medan AGI (Artificial General Intelligence) är lika kapabel som en människas intelligens och superintelligens ASI (Artificial Super Intelligence) har en högre intelligens än människan. Än så länge är all AI smal, men många forskare tror att vi kan utveckla AGI inom en livstid eller två.

Läs även: Finns en etikkommitté för ert nya AI-initiativ?

Följ oss på sociala medier