19 December 2019

”Jag ser hur det mänskliga mötet slår allt”

”Jag ser hur det mänskliga mötet slår allt”

Det fysiska mötet har blivit hårdvaluta i vår digitala samtid.

Vi lever i en tid av digital direktkontakt. Vi mejlar, messar och använder våra smartphones för att få en närapå omedelbar respons. Mänskligheten är också idag mer än någonsin i kontakt med varandra. Men trots att våra nätverk och communities på sociala medier växer, visar studier att ju mer socialt engagerade vi är i cyberspace, desto mindre sociala är vi i verkliga livet.

Forskning visar att människor upplever sig allt mer ensamma och det talas om en epidemisk ensamhet. Enligt en studie från Duke University och University of Arizona som publicerats i American Sociological Review, har amerikaners vänskapskrets sjunkit dramatiskt de senaste två decennierna. Antalet personer som känner att de inte har någon nära person att vända sig till utanför den direkta familjen har nått 53,4 procent, en ökning med 17 procentenheter sedan genombrottet för sociala medier. I USA talar man idag om ensamhet som den största hälsokrisen sedan överviktsvågen och drogmissbruket.

Studier har länge pekat på att känslan av ensamhet är stor även hos ledare och chefer, vilket förstärks av att det fortfarande är ”lonely at the top”. Vissa studier menar att den ligger betydligt högre än genomsnittet. Daniel Stenmark är vd på EGN Sverige (Executives´ Global Network). En stor del av hans vardag handlar om att skapa fysiska mötesplatser för ledare i svenskt näringsliv. Han menar att det fysiska mötet har blivit hårdvaluta i vår digitaliserade samtid.

En färsk undersökning av tidningen Chef visar att 8 av 10 chefer känner sig ensamma. Hur märker du av detta?

- Vi ser att allt fler efterfrågar ett professionellt nätverk. De flesta gör det för att de söker content, det vill säga allt från coaching, nya verktyg och omvärldsbevakning till nya insikter. Det är väldigt glädjande att se att när man är del av nätverket och en nätverksgrupp väljer man att stanna för den starka koppling man fått med de andra i gruppen. Nytt material och kunskap är idag möjligt att få på många olika sätt, men när ledare möts i förtroliga sammanhang med personer på liknande nivå skapas djupare connections som många berättar blivit det mest ovärderliga.

Du talar ofta om begreppet connection och att det blivit en bristvara. Vad lägger du i begreppet?

- Jag älskar hur TED-föreläsaren Brené Brown talar om connection som det centrala i livet och något av det som tydligast ger oss mening. Vi definierar connection som den energi och magi som uppstår mellan människor när de känner sig sedda, hörda och respekterade; när de kan ge och ta emot utan att döma och när de kan tillgodogöra sig näring och styrka från relationen. Tyvärr är det ofta en bristvara och vår uppgift är att skapa bästa förutsättningar för att det ska uppstå. Vi ser dessutom i våra grupper att när det etablerats en djupare koppling inom gruppen växer det betydligt lättare fram nya lösningar och utbyten.

Jag har hört att du beskrivs som en passionerad nätverkare och att du samtidigt är digital nörd. Hur har det fysiska mötet blivit så viktigt för dig?

- Digitalt eller fysiskt möte är inte det primära, utan det som står i centrum för mig är att varje möte blir mänskligt och personligt. Beroende på syfte och plats för ett möte väljer jag det upplägg som skapar bästa förutsättningar för en god connection och närvaro, för det kommer att avgöra hur produktivt mötet blir. Än så länge finns ingen teknik som får oss att snudda vid den magi som faktiskt kan skapas i det fysiska mötet. Det är med skräckblandad förtjusning jag väntar på den digitala teknik som kan matcha det fysiska mötet. Framöver spås vi ju som exempel kunna koppla upp oss mot varandras hjärnor och mötas digitalt utan externa skärmar.

”Många möten blir dåliga för att de är dåligt förberedda. Har ett möte inte ett tydligt syfte utan sker av slentrian, är det bättre att skjuta upp det och planera om”

Många upplever att arbetsmöten är stora tidstjuvar. Vad ser du som de vanligaste misstagen?

- Många möten blir dåliga för att de är dåligt förberedda. Har ett möte inte ett tydligt syfte utan sker av slentrian, som inte minst återkommande möten kan bli, är det bättre att skjuta upp det och planera om. En annan dödande faktor är när de involverade inte är mentalt och känslomässigt närvarande. Jag använder mig i stort sett alltid av någon typ av ”incheckning”, vare sig jag möter alla mina anställda eller har ett lunchmöte för erfarenhetsutbyte. Det kan räcka med en enkel reflektionsfråga för att man ska landa, gömma undan skärmarna, och bli fullt närvarande.

Du faciliterar ju många möten med chefer. Hur gör du dem så givande som möjligt?

- Jag vill att alla ska vara taggade, så jag jobbar medvetet med förväntan och gärna ett mått av det oväntade. Nyligen när jag anlände till en av mina grupper med högt uppsatta chefer valde jag att rulla dit på min long board istället för att ta taxi. Av flera anledningar. Sedan var steget inte långt till incheckningsfrågan ”vad gjorde du som barn, som du önskar att ta upp igen?” Därefter dök vi rakt in i komplexa frågor, vilket var strategiskt, för när folk är öppna kommer utfallet också att bli bättre. Jag är också noggrann med att själv vara närvarande och visar med hela mitt kroppsspråk att nu är det bara vi. Telefonen och andra stimuli som kan distrahera ska vara undangömda. Mötesdeltagarna behöver få uppleva att allt annat är helt ointressant i jämförelse med oss, just nu. En viktig ”hygienfaktor” är även att lyssna in vilken agenda övriga mötesdeltagare har och tycker är viktigt, genom en fråga eller annan passande faciliteringsövning.

”Jag tycker om att testa idéer och har insett att jag tänker väldigt bra tillsammans med andra”

Jag har hört att du ofta kontaktar nya bekantskaper för att skapa personliga ”think tanks”. Hur förbereder du ett sådant fysiskt möte?

- Jag tycker om att testa idéer och har insett att jag tänker väldigt bra tillsammans med andra. När vi nyligen behövde tillsätta en nyckelroll i vår organisation sökte jag efter ett passande bollplank. Efter lite research bokade jag ett lunchmöte med en marknadschef på ett spännande företag. Det händer faktiskt typ aldrig att människor tackar nej, utan det finns en enorm generositet ”där ute” och folk blir ofta nyfikna och ser en win-win i att mötas. Nästan alltid etableras det fina utbyten även för framtiden. Lunchen med marknadschefen gav mig både handfasta råd och värdefulla insikter om hennes ”chefslösa” organisation. Jag vill ju ha örat mot rälsen och samtidigt vara öppen för det oväntade. Jag försöker också ringa in vad den andra personen kan få för värde av att möta mig. Här behöver man vara lite modig! Ofta väljer jag att vara väldigt transparent. Att visa sig sårbar ser jag inte som en svaghet utan har fått se hur det kan skapa en djupare koppling med den andra parten. Därför lägger jag väldigt lite tid på kallprat. Min bästa energi vill jag ge till närvaron och samtalsämnen som verkligen betyder något.

Så här inför julledigheten, hur reflekterar du? Regelbundet eller i färre, stora doser?  

- Jag är en typisk idisslare och processar tankar och nya insikter jag får, om och om igen. Därför reflekterar, summerar och ”konceptar” jag nästan hela tiden, som när jag går till tunnelbanan, i samband med ett möte eller medan jag äter. Min notepad är alltid med, så att jag fångar tankar även ”on the fly”. Det finns vissa frågor som jag aldrig slutar bearbeta, som ”hur skapar jag så goda förutsättningar som möjligt för mina medarbetare?” I min agenda har jag inplanerad tid för specifika ämnen som jag vill reflektera kring, cirka en till två gånger i veckan. Som jag nämnde involverar jag gärna en kollega eller annan spetskompetens som bollplank för att hitta nya infallsvinklar. Sedan har jag sedan cirka tio år tillbaka en årlig tradition att efter nyår packa en lätt väska och tillbringa ett par, tre dygn ensam i en stuga. Det finns få saker som är så tillfredsställande som att skala bort alla digitala stimuli och att stilla sig vid en levande brasa.

Faktaruta2.jpg

Läs också Så blir du en reflekterande ledare

 

Följ oss på sociala medier