25 August 2017

Lean och agilt - projektledning i tiden

Att ersätta den klassiska ”striden om resurserna” med en samlad bild av läget och tillgänglig kapacitet, kan skapa både fokus och trygghet i verksamheten. Följ med på ett av hundratals EGN-möten och lär dig mer om fördelarna kring lean och agilt.

Mikael Lundgren har arbetat med produktutveckling sedan mitten av 90-talet och kom i kontakt med lean och agilt kring 2001. Sedan dess har han arbetat med att sprida förståelsen om principerna och hjälpt organisationer med att införa dessa:

”För mig var det en fantastisk upplevelse att se hur ett förändrat ledarskap och arbetssätt, som belönade samarbete och ställde krav på att visa upp resultat med regelbunden frekvens, skapade en miljö för problemlösning och förståelse för varandras utmaningar och möjligheter”. 

En av EGN:s projektledargrupper hade glädjen att få lyssna till Mikael som gästföreläsare på ett nätverksmöte. På de frågor och kommentarer som uppstod märkte Mikael att lean och agilt är angeläget och att det finns stora förhoppningar, men också en viss försiktighet, kring ämnet.

På Spotify inkluderede parametrene en konstant balance mellem salg / marked og teknologi

Agila Spotify
Mikael har arbetat med många namnkunniga verksamheter, som på ett eller annat sätt velat dra nytta av möjligheterna med agila arbetssätt.

Dit hör exempelvis Spotify där han var med och satte grunden till den organisation som idag är världskänd och har vuxit till över 1500 medarbetare:

”På Spotify var parametrarna bland annat en ständig balans mellan sälj/marknad och teknik, en stark önskan från de tekniska ledarna att få fortsätta vara experter, och att bygga starka och beslutsmässiga team - som fick spelrum att uttrycka sin yrkesskicklighet givet tydliga prioriteringar”.

Läs också: Hur tänker framgångsrika ledare?

Postkodlotteriet - från en klassisk till en agila organisation
Ett annat exempel som Mikael tar upp är Svenska Postkodlotteriet, där man gick från en klassisk förvaltningsorganisation till en organisation med agila team som hanterar alla aspekter av produktutveckling - från behovsanalys och innovation till förvaltning.

Resultatet blev större arbetsglädje, bättre kvalitet på arbetet och lägre stress: 

”Med åren har jag, tyvärr, sett ett försämrat tålamod hos organisationer och verksamhetsledare som söker snabba vägar till förbättring. I verkligheten kräver dessa principer tålamod och disciplin - men ger i utbyte ett antal konkurrensfördelar. Vi har sett detta exempel bland annat inom sjukvården med missriktade försök att införa inslag från lean produktion, men sjukvård är ju inte tillverkning”. 

I agila verksamheter tar team och individer ett större ansvar

De största fördelarna med lean och agilt
Mikael berättar att de största fördelarna med lean och agilt, för honom, framför allt är att människorna och deras samspel lyfts fram - utan att kraven på effektivitet och marknadsnärhet prutas på. Medarbetare tillåts visa och utveckla sin yrkesskicklighet:

”I agila verksamheter tar team och individer ett större ansvar för sin kompetensutveckling och kapacitet, och ledare får i större grad arbeta med att lösa problem och hjälpa teamen ta sig framåt”.

Att alla gör prognoser för sitt arbete, och att dessa respekteras, är en stor fördel jämfört med att förlita sig på enskilda individer:

"Att ersätta den klassiska 'striden om resurserna' med en samlad bild av läget och tillgänglig kapacitet, skapar både fokus och trygghet i verksamheten”.

Projektledare i en annorlunda roll
Som klassisk projektledare i dessa typer av verksamheter får man vänja sig vid en annorlunda roll, som Mikael tycker är intressant.

Du kommer att sammanställa information och prognoser löpande, istället för att jaga siffror och estimat, och synkroniserar med partners och leverantörer efter behov

Istället för att ha ett eget team och belönas på att leverera sitt mål, arbetar man istället med att sprida kompetensen om att planera och följa upp sin arbetstid hos medarbetarna - och agerar förlängd arm till produktägare och -chefer i att hjälpa till med rätt beslut för att få ut maximal nytta av arbetet nu och framåt:

”Du kommer att sammanställa information och prognoser löpande, istället för att jaga siffror och estimat, och synkroniserar med partners och leverantörer efter behov. Istället för att bygga upp din förståelse och erfarenhet kring leveransmöjligheter och kapacitetsproblem bygger du förståelsen hos medarbetarna i organisationen".

Ytterligare en trend inom området är frågan kring ledarskapet i agila organisationer. Det finns strömningar idag som förespråkar ett stödjande ledarskap med fokus på uppdragsledning, eller ett minskat ledarskap med tydligare förhållningsregler och system för att samarbeta.

Mikael tror själv på ett gott och tydligt ledarskap, och framhåller gärna de många framgångarna idrottsvärlden haft med bra ledarskap och starka team.

Följ oss på sociala medier