17 April 2020

Ny kreativitet föds i virtuella möten

Ny kreativitet föds i virtuella möten

När Folkhälsomyndigheten i mitten av mars uppmanade människor i Stockholmsregionen att jobba hemifrån vid möjlighet, hade många redan skiftat till hemmakontor och gått från IRL till en virtuell vardag. Ett av alla de företag som påtagligt påverkats av förändringen är chefsnätverket EGN, som över en natt växlade från fysiska nätverksträffar till virtuella möten med landets chefer.

Henrik Sörensen är en av EGN:s (Executives´ Global Network) facilitatorer och har lett chefsgrupper inom ekonomi i flera år. När ledningen beslöt att helt skifta till ett virtuellt nätverk under pågående pandemi, gick det mindre än 24 timmar innan beslutet var verkställt och Henrik och hans kollegor fått utbildning och verktyg för att hantera det nya läget.

Chefsnätverket EGN bygger ju på att möta andra chefer fysiskt. Vad var du orolig över att gå miste om i virtuella möten?
Förtroendet i våra samtal. I våra nätverksmöten delar vi saker som kan vara svårt att dela någon annanstans. Som ekonomichef är man ofta väldigt ensam i sin roll och man står ofta utan en jämställd kollega. Därför behövs dessa andrum där vi kan lyfta på locket och vara personliga även kring tuffa utmaningar. Där är tilliten avgörande.

Ditt första virtuella nätverksmöte överraskade dig. Vad hände?
Ärligt talat hade jag lite för många dåliga digitala möten i bagaget, där det lätt blivit stelt och distanserat. Den erfarenheten gäller säkert många, för två i gruppen hade först tänkt avboka vår nätverksdag tillsammans, just för att det nu är virtuellt. Vad som därför var så överraskande var att vi fick det där förtroliga samtalet trots nya förutsättningar. Alla uttryckte efteråt hur värdeskapande det hade varit och att det virtuella mötet hade överträffat våra förväntningar. Dessutom hade vi väldigt roligt, med många digitala skratt.

Vilka förutsättningar tror du behövs för att virtuella mötena ska bli riktigt bra?
Jag tror att vi mer än någonsin kan ha nätverksmöten som är ”på riktigt”, just för att vi befinner oss i ett krisläge som påverkar oss alla. Nu är det verkligen tid att luta sig in i våra erfarenhetsutbyten och prioritera att ta vara på varandras kompetens och perspektiv. En förutsättning för oss var den engagerande, goda kulturen som vi byggt upp under våra fysiska möten. Vi vet hur bra diskussionerna kan bli och hur mycket vi berikar varandra. Teknikstrul kan störa rejält, så det gäller att vara extra väl förberedd. I början är det bra att hinna leka med tekniken tillsammans så att alla är trygga. På EGN tycker jag att vi har maximerat hjälpen av de goda hjälpmedel som finns, just för att få fatt på den delaktighet och jämlikhet våra samtal bygger på. Vi skiftar till exempel ofta mellan olika typer av samtal och bikupor. Vårt nätverksmöte höll på i 3,5 timmar innan vi kände oss färdiga. Det tycker jag är ett gott betyg!

Hur svårt var det att hantera det snabba skiftet till att arbeta och leda virtuellt?
Jag tycker att det var modigt av ledningen att så snabbt ställa om och gå hela vägen och göra det med denna intensitet. Mitt i allt tycker jag att det har varit fantastiskt utvecklande. Jag och många med mig har behövt ta steg som vi inte hade behövt ta annars. För att en förändring ska ske behövs ju en slags ”burning platform”, vilket pandemin sannerligen har tvingat hela samhället till. När vi har tagit oss igenom denna enormt tuffa situation för oss alla, tror jag att vi fått igenom nya beteendeförändringar som genererar allt från mer flexibla arbetssätt beroende var vi är i livet, till mindre miljöbelastning av resor.

Önskar du utöka ditt personliga och professionella erfarenhetsutbyte? Läs mer om EGN:s nätverksgrupper här och kontakta gärna nätverksrådgivare Elin Niklasson på +46 70 381 07 66 eller elin.niklasson@egn.se för mer information.

Följ oss på sociala medier