26 October 2017

Ovärderligt att få provtrycka sina tankar

Konrad Jonsson är Head of Quality & Performance Management på Ericsson, med 20 år inom företaget. Elin Robling, har en liknande tidsperiod i H&M, där hon idag arbetar som Global Product Quality Manager. 

Fascinationen för kvalitetskontroll har de båda delat under hela sitt yrkesverksamma liv. Elin Robling, som började som kemist, ser sin vardag som djupt meningsfull, med den starka kopplingen till hållbarhetsfrågor och miljö. 

"Det är mycket spännande att få arbeta med kvalitetsfrågor på H&M, eftersom kvalitet är ett uttalat fokus på företaget och en del av affärsidén. Tack vare företagets storlek finns också stora möjligheter att vara med och påverka industrin, som till exempel kemikalieanvändandet".

Elin Robling flyttade efter sju år på H&M med familjen till Shanghai i fyra år, där hon verkade som Global Chemical responsible, och med ett ledarskapsansvar i kvalitetsarbetet.

I min strävan efter ytterligare förbättring ingår ofta ett arbete kring att ta reda på vad som orsakar ett problem

Problem som den starka motivator
Även Konrad Jonsson har lagt ett flertal år bortom Europas gränser, och när flyttlasset 2013 återvände till Stockholm hade den unge sonen redan hunnit bo på tre kontinenter. I sin nuvarande roll på Ericsson är hans starka motivator att alltid bli lite bättre:

"Problem har alltid fascinerat mig. I min strävan efter ytterligare förbättring ingår ofta ett arbete kring att ta reda på vad som orsakar ett problem. Därefter följer ett analysarbete som intresserar mig mycket".

Läs också: Om mjuka värden i en machokultur 

De känner båda av stora förändringar inom affärsområdet. För Elins del, med den växande komplexiteten i takt med att H&M öppnat i allt fler försäljningsländer, där det  ofta finns en annan kundförväntan och lagstiftning. Lägg därtill en ökad medvetenhet från kunder på existerande marknader.

Likasinnade givare ny insyn
I Konrads fall, med Ericssons rörelse från att leverera hårdvara till att både leverera mjukvara, hårdvara och tjänster är hans främsta fokus en kvalitetsdefinition som omfattar alla dessa bitar och som tar hand om kundens behov och förväntningar.

För mig har det varit avgörande att möta likasinnade på liknande höjd, i globala komplexa företag

I EGN gruppen Kvalitet Stockholm 1 är spännvidden bred mellan branscherna, vilket de båda menar gör utbytet än mer intressant, då många nämnare är gemensamma. För Elin Robling var det en lyckad timing att få tillgång till kvalitetsgruppen i vår:

"För mig har det varit avgörande att möta likasinnade på liknande höjd, i globala komplexa företag. Jag har nära kontakter med branschkollegor inom handeln, men ju mer vi på H&M expanderar med nya produkter, desto mer har jag eftersökt utbyte med andra stora företag med helt andra produkter, för en ny insyn i olika kvalitetsfrågor".  

Gruppens fasta möten
Konrad Jonsson har varit med sedan starten av gruppen 2015 och använder nätverksträffarna som en värdefull språngbräda för fortsatta fördjupningar:

"Jag eftersöker ofta djuplodande diskussioner, och ser gruppens fasta möten som en viktig språngbräda in i fortsatta utbyten. Gruppen har mycket intressanta chefer som bär en enorm kompetens inom området. Oavsett våra olika roller står vi ändå inför liknande uppdrag och utmaningar som kundnöjdhet, hur vi skapar engagemang i vår organisation, och drivandet av olika kvalitetsfrågor. Här blir det ovärderligt att få provtrycka mina egna tankar".

Följ oss på sociala medier