20 December 2017

"PERSONLIGT ÄR DET NYA PROFESSIONELLA”

"PERSONLIGT ÄR DET NYA PROFESSIONELLA”

Ett samtal med Daniel Stenmark, EGN Sveriges nye vd, om mötesmagi, tillit och djup mänsklighet på jobbet. Vi möter Daniel Stenmark, för att ta pulsen på nätverkaren och ledaren, och samtalar om året som gått.

Efter fem år av gediget samarbete, stor framgång och varm vänskap, lämnade i maj 2017 EGN:s förre vd och grundare Jan Liljero över vd-rollen till den dåvarande försäljningschefen, Daniel Stenmark.

Historik. 2012 var EGN Sverige ett nytt, ungt företag, då Daniel kom in som nätverksrådgivare och säljare. Inte långt därefter fick han uppdraget att lägga mer tid på att leda försäljningen, och under de följande fyra åren kom EGN att tredubblas i storlek.
    Dessa år har gett Daniel en nära förståelse för verksamheten och försäljningsprocessen inifrån och ut, vilket visat sig ovärderligt i rollen som vd. EGN Magazine möter Daniel Stenmark, för att ta pulsen på nätverkaren, höra om året som gått och vad som ligger framför.

Du talar ofta om att ”personligt är det nya professionella”. Berätta.
- Jag har privilegiet att dagligen få möta en mängd människor med hög kompetens och intressanta uppdrag. Oavsett hur professionell du än är, går du till jobbet som en hel människa. Allt fler ser dock att båda världar behöver hänga ihop, och att livet är alldeles för kort för att inte vara sig själv fullt ut på jobbet. Det talas idag mycket om holistiskt ledarskap, och ska man både lyckas och må bra på resan dit, tror jag verkligen saker behöver hänga ihop:

Som chef vill jag såklart att vårt team ska leverera på topp. Hur vi kommer dit är ju sedan den stora frågan. Det är ingen nyhet att ”mår man bra, går det bra”, i regel i alla fall, och har man det bra privat, är chansen större att du trivs med dig själv i din arbetsmiljö, och vice versa.

Jag ser också en fara med att ”bara agera professionellt” på jobbet.  Jag tror att man då riskerar att mötet med människor blir betydligt mer ytligt, och därmed även samarbetet och utbytet. Det handlar inte nödvändigtvis om att bli privat, men personlig och mänsklig. Då kommer tillit och förtroende att växa snabbare.

Du beskrivs av flera som en ”obotlig, passionerad nätverkare”. Har det alltid varit så?
- Det ligger nog delvis i min övertygelse att det uppstår oersättlig magi i mötet mellan människor. Ända sedan jag var ung, oavsett skede i livet, har jag haft ett antal nära relationer och nätverk som jag prioriterat mer än något annat. I dessa nätverk har det skapats vänskapsband där vi haft modet att ställa de tuffa frågorna när det behövts, och hålla varandra om ryggen när det stormat. Detta nätverk av relationer bär jag med mig än idag. Idag har jag även fått en professionell struktur och ett språk för fortsatt hållbart nätverkande.

Du nämner ordet magi. Kan du ge ett exempel?
- Jag tänker på första heldagen tillsammans med vår ledningsgrupp i juni. Vi är ju en grupp som följts åt i flera år, utan att för den skull ha arbetat särskilt nära varandra. Den dagen hände något med oss som team. Det är lätt att av gammal vana avhandla frågor på räls, processorienterade som vi är. Vi började först med en enkel incheckning, något vi ofta gör på våra EGN-möten. En i taget vände vi oss till en person i rummet och satte ord på: ”du är som bäst när …”

Enkelt, inget komplext. Men det som skedde i det rummet kändes oerhört starkt för oss alla. Och det som bara skulle ta en liten stund, startade igång en ny resa för oss som team. Vi började röra oss bortom våra uppgifter, och lämna ”att aldrig vara bättre än sin senaste leverans”. Det är enormt förlösande att börja se hela människan, bortom arbetsrollerna. Jag tror hela teamet håller med mig om att magin den dagen födde ny tillit.

Vad har varit ditt främsta fokus under din första tid som vd?
- Teamet. Att fortsätta skapa en helhet av de mindre delarna för att vi fullt ut ska hänga ihop, och se samma målbild och dröm framåt.
Det andra jag har fokuserat på är att förtydliga den individuella målbilden. Jag har försökt lägga mycket tid på att måla visionen för målet, för att varje person ska påminnas, se och känna varför just deras uppdrag är ovärderligt.

Med backspegeln på dina åtta månader som vd – vad har varit det mest utmanande?
- Det var ingen lätt fråga att ge ett kort svar på (skratt)!
Under mina snart sex år på EGN har många drömmar och idéer vuxit fram, och det är förstås fantastiskt roligt att nu få manöverutrymme att göra flera av dem till verklighet. Den största utmaningen är nog att prioritera rätt i tid, att leda och vara operativ, såväl som att ta ordentlig tid till egen reflektion, för att röra mig till den strategiska och visionära nivå jag önskar och behöver vara på. 

Till sist Daniel, varför tror du att nätverkande kommer bli allt mer avgörande?
- Jag håller med den som säger att i framtiden ”kommer allt att handla om nätverk och ekosystem”. Det är spännande att se hur det ständigt skapas nya sätt som vi gör affärer på, och att det mer och mer sker genom co-creation personer och bolag emellan. Det professionella nätverket och vem du associerar dig med har fått allt större betydelse. Detta blir allt oftare en stor fråga i rekryteringsprocessen till en chefsroll. Vår storhet sitter sällan endast i vår egen kompetens utan också i närheten till andras.

Följ oss på sociala medier