17 December 2019

Reflektera och bli en mer produktiv ledare

Reflektera och bli en mer produktiv ledare

En välkänd historia, möjligen en skröna berättar hur Albert Einstein kom på relativitetsteorin medan han cyklade. Warren Buffett säger att han lägger sex timmar på läsning varje dag (!) och väljer att ha mycket få schemalagda möten. Dessa två exempel står båda i skarp kontrast till hur de flesta ledare använder sin dagliga arbetstid. Många känner att mejlinkorgen stjäl alltför mycket dyrbar tid och att resterande tid i mångt och mycket består av att gå från möte till möte. Vem har tid till omfattande läsning och träning dagtid?

Men även om ett disciplinerat fokus på att bearbeta, reagera på och genomföra, baserat på information, kan kännas som det mest produktiva, kan det långsiktigt bli en senväg och istället generera sämre problemlösningar. I en tid av komplexitet och ständig föränderlighet ser vi behovet av att ledare kanske mer än någonsin behärskar konsten och unnar sig tiden att reflektera regelbundet – och på så sätt blir mer produktiva.

Vad sker när vi reflekterar?
När en person reflekterar börjar hen att undersöka underliggande antaganden, grundläggande övertygelser och kunskap, samtidigt som hen hittar nya kopplingar mellan olika delar av information. Hjärnvetenskap, som populariserades för ett par år sedan genom nobelpristagaren Daniel Kahnemans bok ”Tänka snabbt och långsamt” har visat att denna typ av "långsamt tänkande" är negativt korrelerad med "snabbtänkande", som vi använder när vi till exempel kör bil eller räknar ut ett enkelt mattetal. Med andra ord, det reflekterande tänkandet (det långsamma och medvetna) och det reaktiva tänkandet (det snabba och instinktiva) fungerar effektivt frånskilda varandra. När det ena är aktivt, är det andra passivt.

"Många chefer är kraftigt överbelastade med information och väljer att förlita sig på det snabba tänkandet"

Många chefer är kraftigt överbelastade med information och väljer att förlita sig på det ”snabba tänkandet”. Några av dem som lyckats stå emot dessa tendenser är Bill Gates och Mark Zuckerberg, som även delar Warren Buffetts disciplin att prioritera mycket läsning, sätta undan tid för personliga utvecklingsprojekt och att ständigt söka ny stimulans och nya perspektiv. John Young är gruppchef för Pfizer Essential Health och investerar i en hel del reflektionstid. Han menar att det förbättrar hans beslutsfattande genom att det då grundas i en mer integrerad och sammanhängande världssyn än att han istället ”agerar i ögonblicket”.

Vi presenterar i denna Harvard Business Review-artikel sex ledarprinciper som bygger på de insikter vi fått genom alla rådgivande samtal vi haft med ledare liknande John Young. Vi har fått bevittna hur många ledare återupptäckt kraften i regelbunden reflektionen och därmed blivit mer klarsynta och effektiva i sitt ledarskap:

"Tid är en grundförutsättning för att aktivera ditt långsamma tänkande"

1. Schemalägg tid för en icke-strukturerad tänketid

Tid är en grundförutsättning för att aktivera ditt ”långsamma tänkande”. För att du ska kunna utveckla en rutin för detta behöver reflektionstid bli en regelbunden händelse som är inplanerad i almanackan – och som inte ryker när något oförutsett och mer akut dyker upp. En studie från Harvard Business School 2015 visade att en vd har i genomsnitt endast 15 procent av sin tid till att arbeta ensam.

Fortsätt läs artikeln här


Läs också: Nätverkar du också helst med likasinnade?

 

This article is in English and is made available to you with compliments of Executives’ Global Network (EGN) for your personal use. Further posting, copying or distribution is not permitted.

Följ oss på sociala medier