Om EGN

Som Sveriges största chefsnätverk hjälper vi chefer, ledare och specialister att bli bättre – varje dag

Genom professionella relationer för erfarenhetsutbyte i välmatchade förtroliga grupper, skapas personligt, professionellt och affärsmässigt värde för våra medlemmar.

"Vill du gå fort, gå ensam – vill du gå långt, gå tillsammans."

Sedan starten 1992 har EGN (Executives' Global Network) skräddarsytt nätverksgrupper för chefer, ledare och specialister. Det som började med en ung mans vision 1992 fick snabbt spridning. Idag erbjuder EGN ett globalt nätverk med 14 000 medlemmar i Europa, Asien, Afrika och Australien. Tillsammans representeras idag fler än 8 000 företag och 70 yrkesgrupper.

Välkommen till ett världsomspännande nätverk med gemensamt syfte och ambition att hjälpa dig som ledare och beslutsfattare att bli bättre och nå längre – varje dag.

Vår vision, mission och våra kärnvärden

vision-circle.png

En värdefull del av det globala affärslivet

Hjälpa individer, företag och organisationer att bli bättre - genom förtroliga nätverk

Vi hjälper varandra att bli bättre. Varje dag.

Kärnvärden

Våra värderingar formar i allra högsta grad vår kultur, och vår kultur genomsyrar i sin tur våra handlingar, vårt uppträdande och allt vi gör. De vägleder oss i samarbetet med våra medlemmar, medarbetare, affärspartners och i alla situationer vi möter varje dag.

  • RESPEKT

  • HJÄLPSAMHET

  • PROFESSIONALISM

Läs om vår historia här

SBA2018.jpg

Följ oss på sociala medier